MPT 3.80 -0.20 (-5.0%)         PVS 19.70 0.10 (0.5%)         ACM 0.70 0.10 (16.7%)         VGC 20.40 0.20 (1.0%)         PVX 1.10 0.10 (10.0%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         BSR 14.30 -0.20 (-1.4%)         GEG 16.60 -0.10 (-0.6%)         SPI 0.80 0.10 (14.3%)         ACB 30.30 0.00 (0.0%)         VCG 26.80 -0.20 (-0.7%)         TVC 13.40 -0.10 (-0.7%)         HVN 38.30 -1.00 (-2.5%)         SRA 18.50 -0.60 (-3.1%)         SHS 11.80 0.00 (0.0%)         VGT 12.10 -0.10 (-0.8%)         SPP 3.80 -0.10 (-2.6%)         VEA 48.60 0.80 (1.7%)         INN 28.60 0.00 (0.0%)         HDA 9.70 0.00 (0.0%)         VC3 22.80 -0.10 (-0.4%)         VNR 21.10 0.00 (0.0%)         NBC 6.70 0.00 (0.0%)         HUT 3.50 0.00 (0.0%)         DTD 12.40 -0.20 (-1.6%)         MSR 19.90 0.50 (2.6%)         VIB 18.50 0.00 (0.0%)         BSL 12.60 1.60 (14.6%)         LIG 4.30 -0.10 (-2.3%)         VGI 18.90 -0.30 (-1.6%)         CEO 13.40 0.00 (0.0%)         TIG 2.30 0.00 (0.0%)         KDM 3.00 -0.30 (-9.1%)         ILS 14.90 0 (0.0%)         KOS 22.80 0.20 (0.9%)         PPS 7.80 0.00 (0.0%)         TTC 14.50 -1.50 (-9.4%)         GKM 15.10 -0.10 (-0.7%)         MST 4.70 -0.10 (-2.1%)         HHP 15.70 -0.10 (-0.6%)         ITQ 2.90 -0.10 (-3.3%)         OIL 15.30 0.10 (0.7%)         LPB 8.80 0.00 (0.0%)         NTC 96.80 -0.10 (-0.1%)         VSA 18.50 0.00 (0.0%)         TNG 19.30 0.00 (0.0%)         BII 0.70 0.00 (0.0%)         VIG 1.10 0.00 (0.0%)         NHH 35.00 -0.20 (-0.6%)         TTH 5.20 0.00 (0.0%)         PPP 10.60 0.90 (9.3%)         AAV 9.50 0.00 (0.0%)         QNS 42.90 -0.40 (-0.9%)         DDG 19.80 0.00 (0.0%)         TNS 2.00 0 (0.0%)         KLF 1.80 0.00 (0.0%)         BTD 14.00 0 (0.0%)         TCW 18.90 0.70 (3.9%)         NRC 36.40 1.30 (3.7%)         IVS 11.20 0.30 (2.8%)         DXP 12.20 0.30 (2.5%)         HGM 40.10 0.10 (0.3%)         ICC 52.90 0 (0.0%)         NQN 5.40 0 (0.0%)         VTJ 4.20 0.30 (7.7%)         BCC 7.10 0.10 (1.4%)         VCS 62.50 -0.80 (-1.3%)         HLY 19.50 0.40 (2.1%)         CEN 16.60 -0.10 (-0.6%)         HOM 2.90 -0.10 (-3.3%)         TNW 8.70 0 (0.0%)         SZE 8.40 1.00 (13.5%)         PTI 17.00 0.90 (5.6%)         ART 2.40 0.10 (4.4%)         DHT 39.00 0.20 (0.5%)         PVV 0.60 0.00 (0.0%)         DCS 0.70 -0.10 (-12.5%)         CCP 23.80 0 (0.0%)         VIN 12.00 0 (0.0%)         ABI 27.50 3.20 (13.2%)         KGU 15.40 1.70 (12.4%)         LDP 26.30 2.30 (9.6%)         SRB 1.50 0.10 (7.1%)         VGG 56.90 1.90 (3.5%)         CAP 40.00 1.20 (3.1%)         DS3 3.90 0.10 (2.6%)         TKC 29.50 0.60 (2.1%)         DVN 16.60 0.30 (1.8%)         HPM 11.90 0.00 (0.0%)         KHA 40.80 0.00 (0.0%)         LTG 23.30 0.00 (0.0%)         MPC 47.20 0.00 (0.0%)         PDC 4.50 0.00 (0.0%)         PVB 17.10 0.00 (0.0%)         VAT 1.90 0.00 (0.0%)         VIH 10.50 0.00 (0.0%)         VTP 170.00 0.00 (0.0%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         APP 4.50 -0.40 (-8.2%)         KVC 1.10 -0.10 (-8.3%)        
Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu VMC 

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu VMC”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành        : Công ty Cổ phần VIMECO
Tên chứng khoán                 : Cổ phiếu Công ty Cổ phần VIMECO
Mã chứng khoán                   : VMC
Sàn giao dịch                        : HNX
Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng      : 20/08/2018

Thông tin chi tiết:
1.    Số lượng chứng khoán phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
2.    Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
3.    Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
4.    Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 17/09/2018
5.    Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 21/09/2018
Các khách hàng sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest
Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.37726699, ext. 319
Chi nhánh tại TP.HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM. Điện thoại: 08.62906296, ext. 869

Nội dung liên quan