Đội ngũ


Nhằm mục đích chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ để đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi xác định yếu tố con người là then chốt. Đội ngũ nhân viên OCS bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp. OCS cũng đặt ra chiến lược và chính sách cụ thể để thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm hoàn thiện hoá đội ngũ quản lý

Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND Số chứng chỉ hành nghề CK
I Ban điều hành      
1 Tổng Giám đốc Vũ Hồng Sơn 111320851 00298/QLQ
2 Phó giám đốc chi nhánh Sài Gòn Lê Đình Toán 0256358815 01179/PTTC
II Nhân viên nghiệp vụ      
1   Lê Công Hùng 145165952 000996/QLQ
2   Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC
3   Trần Hà Phương 012459512 00862/PTTC
4   Vũ Thị Minh Thêu 162385799 00458/PTTC
5   Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
6   Nguyễn Thị Thùy Dung 063249529 002150/PTTC
7   Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
9   Tân Hoàng Tuấn 023118471 000364/MGCK
8   Nguyễn Hữu Minh 111788212 004161/MGCK
9   Ngô Kim Phượng 023941119 00387/PTTC
10   Lê Thị Minh Thu 361870394 00981/MGCK
11   Lê Thanh Tùng 011974198 002167/MGCK
12   Vũ Quỳnh Ngọc 012220646 002168/MGCK
13   Vũ Thị Thùy Trang 013080433 002169/MGCK
14   Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/PTTC
15   Lại Thị Sen 013434164 000449/QLQ
16   Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
17   Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
18   Trương Quốc Anh 023804897 002073/MGCK
19   Ngô Thị Song Ngân 012449415 002384/MGCK
20   Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
29   Hồ Ngọc Đông 186037088 00850/MGCK
21   Vũ Thị Thanh Hằng 012676414 00286/QLQ
22   Nguyễn Thị Linh 034184000087 002150/PTTC
23   Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
24   Trần Thị Thanh Lương 250385071 001420/PTTC
25   Nguyễn Quốc Vinh 111618160 002168/PTTC
26   Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
27   Nguyễn Diệu Linh 013399553 003922/MGCK
28   Nguyễn Phồn Hậu 013270888 003680/MGCK
29   Nguyễn Tăng Thanh Bình 022843357 01185/MGCK
30   Nguyễn Thanh Vân 012237510 00675/MGCK