Danh sách Chứng khoán ký quỹ
Quy định về tỉ lệ ký quỹ
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50% Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 30%
Thời điểm xác định tỷ lệ ký quỹ của Tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ: Cuối ngày giao dịch
STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa(%) Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu(%)
1 AAA HOSE 50 50
2 ABT HOSE 0 100
3 ACB HNX 50 50
4 ACC HOSE 0 100
5 ACL HOSE 0 100
6 ADC HNX 0 100
7 ADS HOSE 0 100
8 AGM HOSE 0 100
9 ALT HNX 0 100
10 AMD HOSE 0 100
11 AME HNX 0 100
12 AMV HNX 0 100
13 ANV HOSE 40 60
14 APG HOSE 30 70
15 API HNX 0 100
16 ARM HNX 0 100
17 ASM HOSE 0 100
18 ASP HOSE 0 100
19 AST HOSE 30 70
20 ATS HNX 0 100
21 BAX HNX 0 100
22 BBC HOSE 0 100
23 BBS HNX 0 100
24 BCC HNX 30 70
25 BCE HOSE 0 100
26 BCG HOSE 0 100
27 BDB HNX 0 100
28 BFC HOSE 50 50
29 BIC HOSE 0 100
30 BID HOSE 50 50
31 BMC HOSE 0 100
32 BMI HOSE 50 50
33 BMP HOSE 50 50
34 BPC HNX 0 100
35 BRC HOSE 0 100
36 BSC HNX 0 100
37 BSI HOSE 50 50
38 BST HNX 0 100
39 BTP HOSE 0 100
40 BTS HNX 0 100
41 BTT HOSE 0 100
42 BTW HNX 0 100
43 BVH HOSE 50 50
44 BVS HNX 50 50
45 BWE HOSE 40 60
46 BXH HNX 0 100
47 C32 HOSE 50 50
48 C69 HNX 0 100
49 C92 HNX 0 100
50 CAG HNX 0 100
51 CAP HNX 0 100
52 CAV HOSE 0 100
53 CCI HOSE 0 100
54 CCL HOSE 0 100
55 CDC HOSE 0 100
56 CEE HOSE 0 100
57 CEO HNX 50 50
58 CIA HNX 0 100
59 CII HOSE 50 50
60 CLC HOSE 0 100
61 CLG HOSE 0 100
62 CLH HNX 0 100
63 CLL HOSE 0 100
64 CLM HNX 0 100
65 CMG HOSE 50 50
66 CMS HNX 0 100
67 CMT HOSE 0 100
68 CMV HOSE 0 100
69 CNG HOSE 40 60
70 COM HOSE 0 100
71 CPC HNX 0 100
72 CSC HNX 40 60
73 CSM HOSE 50 50
74 CSV HOSE 50 50
75 CTB HNX 0 100
76 CTD HOSE 50 50
77 CTF HOSE 0 100
78 CTG HOSE 50 50
79 CTI HOSE 0 100
80 CTS HOSE 50 50
81 CTT HNX 0 100
82 CTX HNX 0 100
83 CVT HOSE 50 50
84 CX8 HNX 0 100
85 D11 HNX 0 100
86 D2D HOSE 0 100
87 DAD HNX 0 100
88 DAE HNX 0 100
89 DAG HOSE 40 60
90 DAT HOSE 0 100
91 DBC HNX 40 60
92 DBT HNX 0 100
93 DC2 HNX 0 100
94 DC4 HNX 0 100
95 DCL HOSE 40 60
96 DCM HOSE 50 50
97 DGC HNX 40 60
98 DGL HNX 0 100
99 DGW HOSE 50 50
100 DHA HOSE 40 60
101 DHC HOSE 50 50
102 DHG HOSE 50 50
103 DHM HOSE 0 100
104 DHP HNX 0 100
105 DHT HNX 40 60
106 DIC HOSE 0 100
107 DID HNX 0 100
108 DIG HOSE 50 50
109 DLG HOSE 0 100
110 DMC HOSE 0 100
111 DNC HNX 0 100
112 DNP HNX 0 100
113 DP3 HNX 0 100
114 DPC HNX 0 100
115 DPM HOSE 50 50
116 DPR HOSE 50 50
117 DQC HOSE 50 50
118 DRC HOSE 50 50
119 DRH HOSE 40 60
120 DRL HOSE 0 100
121 DS3 HNX 0 100
122 DSN HOSE 30 70
123 DTA HOSE 0 100
124 DTD HNX 0 100
125 DTL HOSE 0 100
126 DTT HOSE 0 100
127 DVP HOSE 0 100
128 DXG HOSE 50 50
129 DXP HNX 0 100
130 EBS HNX 0 100
131 ECI HNX 0 100
132 EIB HOSE 0 100
133 EMC HOSE 0 100
134 EVE HOSE 50 50
135 EVG HOSE 0 100
136 FCM HOSE 0 100
137 FCN HOSE 50 50
138 FDC HOSE 0 100
139 FDT HNX 0 100
140 FIT HOSE 40 60
141 FLC HOSE 50 50
142 FMC HOSE 50 50
143 FPT HOSE 50 50
144 FTM HOSE 0 100
145 FTS HOSE 50 50
146 GAS HOSE 50 50
147 GDT HOSE 0 100
148 GEX HOSE 0 100
149 GKM HNX 0 100
150 GLT HNX 0 100
151 GMC HOSE 0 100
152 GMD HOSE 50 50
153 GMX HNX 0 100
154 GSP HOSE 0 100
155 GTA HOSE 0 100
156 GTN HOSE 0 100
157 HAD HNX 0 100
158 HAH HOSE 40 60
159 HAP HOSE 0 100
160 HAR HOSE 0 100
161 HAX HOSE 50 50
162 HBC HOSE 50 50
163 HBE HNX 0 100
164 HBS HNX 0 100
165 HCC HNX 0 100
166 HCD HOSE 0 100
167 HCM HOSE 50 50
168 HCT HNX 0 100
169 HDA HNX 0 100
170 HDB HOSE 50 50
171 HDC HOSE 50 50
172 HDG HOSE 50 50
173 HEV HNX 0 100
174 HHC HNX 0 100
175 HHG HNX 0 100
176 HHS HOSE 0 100
177 HII HOSE 50 50
178 HJS HNX 0 100
179 HLC HNX 0 100
180 HLD HNX 0 100
181 HMC HOSE 0 100
182 HMH HNX 0 100
183 HNG HOSE 0 100
184 HOM HNX 0 100
185 HOT HOSE 0 100
186 HPG HOSE 50 50
187 HQC HOSE 0 100
188 HRC HOSE 0 100
189 HSG HOSE 50 50
190 HST HNX 0 100
191 HT1 HOSE 50 50
192 HTC HNX 0 100
193 HTI HOSE 0 100
194 HTL HOSE 0 100
195 HTP HNX 0 100
196 HTT HOSE 0 100
197 HTV HOSE 0 100
198 HU1 HOSE 0 100
199 HU3 HOSE 0 100
200 HUT HNX 50 50
201 IBC HOSE 0 100
202 IDI HOSE 40 60
203 IDV HNX 0 100
204 IJC HOSE 50 50
205 IMP HOSE 50 50
206 INC HNX 0 100
207 INN HNX 0 100
208 ITA HOSE 0 100
209 ITC HOSE 40 60
210 ITD HOSE 40 60
211 ITQ HNX 0 100
212 IVS HNX 0 100
213 KBC HOSE 50 50
214 KDH HOSE 50 50
215 KHS HNX 0 100
216 KKC HNX 0 100
217 KLF HNX 0 100
218 KMR HOSE 0 100
219 KMT HNX 0 100
220 KPF HOSE 0 100
221 KSB HOSE 50 50
222 KST HNX 0 100
223 KTS HNX 0 100
224 KTT HNX 0 100
225 KVC HNX 0 100
226 L10 HOSE 0 100
227 L14 HNX 30 70
228 L18 HNX 0 100
229 L35 HNX 0 100
230 L43 HNX 0 100
231 L61 HNX 0 100
232 L62 HNX 0 100
233 LAS HNX 40 60
234 LBE HNX 0 100
235 LBM HOSE 0 100
236 LCD HNX 0 100
237 LCG HOSE 40 60
238 LCS HNX 0 100
239 LDG HOSE 40 60
240 LGC HOSE 0 100
241 LGL HOSE 30 70
242 LHC HNX 0 100
243 LHG HOSE 50 50
244 LIG HNX 0 100
245 LIX HOSE 40 60
246 LM8 HOSE 0 100
247 LO5 HNX 0 100
248 LSS HOSE 40 60
249 LUT HNX 0 100
250 MAC HNX 0 100
251 MAS HNX 0 100
252 MBB HOSE 50 50
253 MBG HNX 0 100
254 MBS HNX 40 60
255 MCC HNX 0 100
256 MCF HNX 0 100
257 MCO HNX 0 100
258 MCP HOSE 0 100
259 MDC HNX 0 100
260 MDG HOSE 0 100
261 MEL HNX 0 100
262 MHC HOSE 0 100
263 MHL HNX 0 100
264 MKV HNX 0 100
265 MPT HNX 0 100
266 MSN HOSE 50 50
267 MST HNX 0 100
268 MWG HOSE 50 50
269 NAF HOSE 30 70
270 NAG HNX 0 100
271 NBB HOSE 0 100
272 NBC HNX 0 100
273 NBP HNX 0 100
274 NBW HNX 0 100
275 NCT HOSE 40 60
276 NDN HNX 50 50
277 NDX HNX 0 100
278 NET HNX 0 100
279 NFC HNX 0 100
280 NHA HNX 0 100
281 NHC HNX 0 100
282 NKG HOSE 50 50
283 NLG HOSE 50 50
284 NNC HOSE 40 60
285 NSC HOSE 0 100
286 NSH HNX 0 100
287 NT2 HOSE 50 50
288 NTL HOSE 50 50
289 NTP HNX 50 50
290 NVB HNX 0 100
291 NVL HOSE 30 70
292 ONE HNX 0 100
293 OPC HOSE 0 100
294 PAC HOSE 40 60
295 PAN HOSE 50 50
296 PBP HNX 0 100
297 PC1 HOSE 50 50
298 PCE HNX 0 100
299 PDB HNX 0 100
300 PDN HOSE 0 100
301 PDR HOSE 0 100
302 PET HOSE 50 50
303 PGC HOSE 40 60
304 PGD HOSE 20 80
305 PGI HOSE 0 100
306 PGS HNX 50 50
307 PHC HNX 0 100
308 PHR HOSE 50 50
309 PIC HNX 0 100
310 PJC HNX 0 100
311 PJT HOSE 0 100
312 PLC HNX 40 60
313 PLP HOSE 30 70
314 PLX HOSE 50 50
315 PMB HNX 0 100
316 PMC HNX 0 100
317 PME HOSE 0 100
318 PMP HNX 0 100
319 PMS HNX 0 100
320 PNJ HOSE 50 50
321 POM HOSE 20 80
322 POT HNX 0 100
323 PPC HOSE 50 50
324 PPP HNX 0 100
325 PPS HNX 0 100
326 PPY HNX 0 100
327 PSC HNX 0 100
328 PSD HNX 0 100
329 PSE HNX 0 100
330 PSW HNX 0 100
331 PTB HOSE 40 60
332 PTI HNX 0 100
333 PTS HNX 0 100
334 PVB HNX 50 50
335 PVG HNX 0 100
336 PVI HNX 50 50
337 PVS HNX 50 50
338 PVT HOSE 50 50
339 QBS HOSE 30 70
340 QCG HOSE 30 70
341 QTC HNX 0 100
342 RAL HOSE 50 50
343 RCL HNX 0 100
344 REE HOSE 50 50
345 ROS HOSE 0 100
346 S4A HOSE 0 100
347 S55 HNX 0 100
348 SAB HOSE 50 50
349 SAF HNX 0 100
350 SAM HOSE 0 100
351 SBA HOSE 40 60
352 SBT HOSE 0 100
353 SBV HOSE 0 100
354 SC5 HOSE 0 100
355 SCI HNX 0 100
356 SCJ HNX 0 100
357 SCR HOSE 50 50
358 SD4 HNX 0 100
359 SD5 HNX 0 100
360 SD6 HNX 0 100
361 SD9 HNX 0 100
362 SDC HNX 0 100
363 SDG HNX 0 100
364 SDN HNX 0 100
365 SDT HNX 0 100
366 SEB HNX 0 100
367 SED HNX 0 100
368 SFC HOSE 0 100
369 SFG HOSE 0 100
370 SFI HOSE 0 100
371 SFN HNX 0 100
372 SGC HNX 0 100
373 SGD HNX 0 100
374 SGH HNX 0 100
375 SGR HOSE 0 100
376 SHA HOSE 40 60
377 SHB HNX 50 50
378 SHI HOSE 40 60
379 SHN HNX 30 70
380 SHP HOSE 0 100
381 SHS HNX 50 50
382 SIC HNX 0 100
383 SII HOSE 0 100
384 SJ1 HNX 0 100
385 SJD HOSE 40 60
386 SJE HNX 0 100
387 SJF HOSE 0 100
388 SJS HOSE 50 50
389 SKG HOSE 50 50
390 SLS HNX 40 60
391 SMA HOSE 0 100
392 SMC HOSE 40 60
393 SMN HNX 0 100
394 SMT HNX 0 100
395 SPM HOSE 0 100
396 SRA HNX 0 100
397 SRC HOSE 40 60
398 SRF HOSE 0 100
399 SSC HOSE 0 100
400 SSI HOSE 50 50
401 ST8 HOSE 0 100
402 STB HOSE 50 50
403 STC HNX 0 100
404 STG HOSE 0 100
405 STK HOSE 40 60
406 STP HNX 0 100
407 SVC HOSE 0 100
408 SVI HOSE 0 100
409 SVT HOSE 0 100
410 SZL HOSE 0 100
411 TA9 HNX 0 100
412 TAC HOSE 0 100
413 TBC HOSE 0 100
414 TBX HNX 0 100
415 TC6 HNX 0 100
416 TCD HOSE 0 100
417 TCH HOSE 40 60
418 TCL HOSE 0 100
419 TCM HOSE 50 50
420 TCO HOSE 0 100
421 TCS HNX 0 100
422 TCT HOSE 0 100
423 TDC HOSE 50 50
424 TDG HOSE 30 70
425 TDH HOSE 50 50
426 TDN HNX 0 100
427 TDW HOSE 0 100
428 TEG HOSE 0 100
429 TET HNX 0 100
430 THB HNX 0 100
431 THG HOSE 30 70
432 THI HOSE 0 100
433 THS HNX 0 100
434 THT HNX 0 100
435 TIG HNX 0 100
436 TIP HOSE 0 100
437 TIX HOSE 0 100
438 TJC HNX 0 100
439 TKU HNX 0 100
440 TLD HOSE 0 100
441 TLG HOSE 0 100
442 TLH HOSE 50 50
443 TMB HNX 0 100
444 TMC HNX 0 100
445 TMP HOSE 0 100
446 TMS HOSE 0 100
447 TMX HNX 0 100
448 TNA HOSE 0 100
449 TNC HOSE 0 100
450 TNG HNX 50 50
451 TNI HOSE 0 100
452 TPC HOSE 0 100
453 TPP HNX 0 100
454 TRA HOSE 0 100
455 TRC HOSE 40 60
456 TS4 HOSE 0 100
457 TSB HNX 0 100
458 TTB HOSE 0 100
459 TTC HNX 0 100
460 TTH HNX 0 100
461 TTT HNX 0 100
462 TTZ HNX 0 100
463 TV2 HNX 40 60
464 TV3 HNX 0 100
465 TV4 HNX 0 100
466 TVC HNX 0 100
467 TVD HNX 0 100
468 TVS HOSE 30 70
469 TVT HOSE 0 100
470 TXM HNX 0 100
471 TYA HOSE 0 100
472 UIC HOSE 0 100
473 V12 HNX 0 100
474 V21 HNX 0 100
475 VAF HOSE 0 100
476 VAT HNX 0 100
477 VBC HNX 0 100
478 VC1 HNX 0 100
479 VC3 HNX 40 60
480 VC6 HNX 0 100
481 VC7 HNX 30 70
482 VC9 HNX 0 100
483 VCB HOSE 50 50
484 VCC HNX 0 100
485 VCF HOSE 0 100
486 VCG HNX 50 50
487 VCI HOSE 40 60
488 VCM HNX 0 100
489 VCS HNX 30 70
490 VDL HNX 0 100
491 VDP HOSE 0 100
492 VDS HOSE 40 60
493 VE3 HNX 0 100
494 VE4 HNX 0 100
495 VFG HOSE 0 100
496 VGC HNX 50 50
497 VGS HNX 40 60
498 VHC HOSE 50 50
499 VHL HNX 0 100
500 VIC HOSE 50 50
501 VID HOSE 0 100
502 VIP HOSE 40 60
503 VIT HNX 0 100
504 VIX HNX 0 100
505 VJC HOSE 50 50
506 VLA HNX 0 100
507 VMC HNX 0 100
508 VMD HOSE 0 100
509 VMS HNX 0 100
510 VNC HNX 0 100
511 VND HOSE 40 60
512 VNE HOSE 40 60
513 VNF HNX 0 100
514 VNG HOSE 0 100
515 VNL HOSE 0 100
516 VNM HOSE 50 50
517 VNR HNX 0 100
518 VNS HOSE 50 50
519 VNT HNX 0 100
520 VPB HOSE 50 50
521 VPG HOSE 0 100
522 VPH HOSE 40 60
523 VPI HOSE 30 70
524 VPS HOSE 0 100
525 VRC HOSE 40 60
526 VRE HOSE 50 50
527 VSA HNX 0 100
528 VSC HOSE 50 50
529 VSH HOSE 40 60
530 VSI HOSE 0 100
531 VSM HNX 0 100
532 VTB HOSE 0 100
533 VTO HOSE 40 60
534 VTS HNX 0 100
535 VTV HNX 0 100
536 VXB HNX 0 100
537 WCS HNX 0 100
538 WSS HNX 0 100