Đội ngũ lãnh đạo
Ông VŨ HỒNG SƠN
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Sơn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, quản lý tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Everest Securities với cương vị là Tổng Giám đốc, Ông Sơn đã giữ nhiều chức vụ điều hành cấp cao trong nhiều tổ chức tài chính ngân hàng như BIDV, Kho bạc Nhà nước, Ocean Bank, Công ty CP Chứng khoán APEC.
Ông Sơn tốt nghiệp Đại học và sau đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.