Danh sách Ký Quỹ Tháng 07/2018
Quy định về tỉ lệ ký quỹ
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50% Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 30%
Thời điểm xác định tỷ lệ ký quỹ của Tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ: Cuối ngày giao dịch
STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu
1 AAA HOSE 50 50
2 AAM HOSE 0 100
3 ABT HOSE 0 100
4 ACB HNX 50 50
5 ACC HOSE 0 100
6 ACL HOSE 0 100
7 ADC HNX 0 100
8 ADS HOSE 30 70
9 AGM HOSE 0 100
10 ALT HNX 0 100
11 AMD HOSE 0 100
12 AME HNX 0 100
13 AMV HNX 0 100
14 ANV HOSE 40 60
15 APC HOSE 30 70
16 APG HOSE 0 100
17 API HNX 0 100
18 APP HNX 0 100
19 ARM HNX 0 100
20 ASM HOSE 0 100
21 ASP HOSE 0 100
22 AST HOSE 0 100
23 ATG HOSE 0 100
24 ATS HNX 0 100
25 BAX HNX 0 100
26 BBC HOSE 0 100
27 BBS HNX 0 100
28 BCC HNX 30 70
29 BCE HOSE 0 100
30 BCG HOSE 0 100
31 BDB HNX 0 100
32 BFC HOSE 50 50
33 BIC HOSE 0 100
34 BID HOSE 50 50
35 BMC HOSE 0 100
36 BMI HOSE 50 50
37 BMP HOSE 50 50
38 BPC HNX 0 100
39 BRC HOSE 0 100
40 BSC HNX 0 100
41 BSI HOSE 50 50
42 BST HNX 0 100
43 BTP HOSE 0 100
44 BTS HNX 0 100
45 BTT HOSE 0 100
46 BTW HNX 0 100
47 BVH HOSE 50 50
48 BVS HNX 50 50
49 BWE HOSE 40 60
50 BXH HNX 0 100
51 C32 HOSE 50 50
52 C47 HOSE 30 70
53 C69 HNX 0 100
54 C92 HNX 0 100
55 CAG HNX 0 100
56 CAN HNX 0 100
57 CAP HNX 0 100
58 CAV HOSE 50 50
59 CCI HOSE 0 100
60 CCL HOSE 0 100
61 CDC HOSE 0 100
62 CDN HNX 0 100
63 CEE HOSE 30 70
64 CEO HNX 50 50
65 CET HNX 0 100
66 CHP HOSE 30 70
67 CIA HNX 0 100
68 CII HOSE 50 50
69 CJC HNX 0 100
70 CLC HOSE 0 100
71 CLG HOSE 0 100
72 CLH HNX 0 100
73 CLL HOSE 0 100
74 CLM HNX 0 100
75 CLW HOSE 0 100
76 CMG HOSE 50 50
77 CMS HNX 0 100
78 CMT HOSE 0 100
79 CMV HOSE 0 100
80 CNG HOSE 40 60
81 COM HOSE 0 100
82 CPC HNX 0 100
83 CSC HNX 40 60
84 CSM HOSE 50 50
85 CSV HOSE 50 50
86 CTB HNX 0 100
87 CTD HOSE 50 50
88 CTF HOSE 0 100
89 CTG HOSE 50 50
90 CTI HOSE 50 50
91 CTP HNX 0 100
92 CTS HOSE 50 50
93 CTT HNX 0 100
94 CTX HNX 0 100
95 CVT HOSE 50 50
96 CX8 HNX 0 100
97 D11 HNX 0 100
98 D2D HOSE 30 70
99 DAD HNX 0 100
100 DAE HNX 0 100
101 DAG HOSE 40 60
102 DAH HOSE 0 100
103 DAT HOSE 0 100
104 DBC HNX 40 60
105 DBT HNX 0 100
106 DC2 HNX 0 100
107 DC4 HNX 0 100
108 DCL HOSE 40 60
109 DCM HOSE 50 50
110 DGC HNX 40 60
111 DGL HNX 0 100
112 DGW HOSE 50 50
113 DHA HOSE 40 60
114 DHC HOSE 50 50
115 DHG HOSE 50 50
116 DHM HOSE 0 100
117 DHP HNX 0 100
118 DHT HNX 40 60
119 DIC HOSE 0 100
120 DID HNX 0 100
121 DIG HOSE 50 50
122 DIH HNX 0 100
123 DL1 HNX 0 100
124 DLG HOSE 0 100
125 DMC HOSE 0 100
126 DNC HNX 0 100
127 DNP HNX 0 100
128 DNY HNX 0 100
129 DP3 HNX 0 100
130 DPC HNX 0 100
131 DPM HOSE 50 50
132 DPR HOSE 50 50
133 DPS HNX 0 100
134 DQC HOSE 50 50
135 DRC HOSE 50 50
136 DRH HOSE 40 60
137 DRL HOSE 0 100
138 DS3 HNX 0 100
139 DSN HOSE 30 70
140 DTA HOSE 0 100
141 DTD HNX 0 100
142 DTL HOSE 0 100
143 DTT HOSE 0 100
144 DVP HOSE 0 100
145 DXG HOSE 50 50
146 DXP HNX 0 100
147 DXV HOSE 0 100
148 EBS HNX 0 100
149 ECI HNX 0 100
150 EIB HOSE 50 50
151 ELC HOSE 50 50
152 EMC HOSE 0 100
153 EVE HOSE 50 50
154 EVG HOSE 0 100
155 FCM HOSE 0 100
156 FCN HOSE 50 50
157 FDC HOSE 0 100
158 FDT HNX 0 100
159 FIT HOSE 40 60
160 FLC HOSE 50 50
161 FMC HOSE 50 50
162 FPT HOSE 50 50
163 FTM HOSE 0 100
164 FTS HOSE 50 50
165 GAS HOSE 50 50
166 GDT HOSE 40 60
167 GKM HNX 0 100
168 GLT HNX 0 100
169 GMC HOSE 0 100
170 GMD HOSE 50 50
171 GMX HNX 0 100
172 GSP HOSE 0 100
173 GTA HOSE 0 100
174 GTN HOSE 0 100
175 HAD HNX 0 100
176 HAH HOSE 40 60
177 HAI HOSE 0 100
178 HAP HOSE 0 100
179 HAR HOSE 0 100
180 HAX HOSE 50 50
181 HBC HOSE 50 50
182 HBE HNX 0 100
183 HBS HNX 0 100
184 HCC HNX 0 100
185 HCD HOSE 0 100
186 HCM HOSE 50 50
187 HCT HNX 0 100
188 HDA HNX 0 100
189 HDB HOSE 50 50
190 HDC HOSE 50 50
191 HDG HOSE 50 50
192 HDG HOSE 50 50
193 HEV HNX 0 100
194 HHC HNX 0 100
195 HHG HNX 0 100
196 HHS HOSE 0 100
197 HID HOSE 0 100
198 HII HOSE 50 50
199 HJS HNX 0 100
200 HLC HNX 0 100
201 HLD HNX 0 100
202 HLY HNX 0 100
203 HMC HOSE 30 70
204 HMH HNX 0 100
205 HNG HOSE 50 50
206 HOM HNX 0 100
207 HOT HOSE 0 100
208 HPG HOSE 50 50
209 HQC HOSE 0 100
210 HRC HOSE 0 100
211 HSG HOSE 50 50
212 HST HNX 0 100
213 HT1 HOSE 50 50
214 HTC HNX 0 100
215 HTI HOSE 0 100
216 HTL HOSE 0 100
217 HTP HNX 0 100
218 HTT HOSE 0 100
219 HTV HOSE 0 100
220 HU1 HOSE 0 100
221 HU3 HOSE 0 100
222 HUT HNX 50 50
223 HVA HNX 0 100
224 HVT HNX 0 100
225 HVX HOSE 0 100
226 IBC HOSE 0 100
227 ICG HNX 0 100
228 IDI HOSE 40 60
229 IDV HNX 40 60
230 IJC HOSE 50 50
231 IMP HOSE 50 50
232 INC HNX 0 100
233 INN HNX 30 70
234 ITA HOSE 0 100
235 ITC HOSE 40 60
236 ITD HOSE 40 60
237 ITQ HNX 0 100
238 IVS HNX 0 100
239 KBC HOSE 50 50
240 KDC HOSE 50 50
241 KDH HOSE 50 50
242 KDM HNX 0 100
243 KHP HOSE 0 100
244 KHS HNX 0 100
245 KKC HNX 0 100
246 KLF HNX 0 100
247 KMR HOSE 0 100
248 KMT HNX 0 100
249 KPF HOSE 0 100
250 KSB HOSE 50 50
251 KSH HOSE 0 100
252 KST HNX 0 100
253 KTS HNX 0 100
254 KTT HNX 0 100
255 KVC HNX 0 100
256 L10 HOSE 0 100
257 L14 HNX 30 70
258 L18 HNX 0 100
259 L35 HNX 0 100
260 L43 HNX 0 100
261 L61 HNX 0 100
262 L62 HNX 0 100
263 LAS HNX 40 60
264 LBE HNX 0 100
265 LBM HOSE 0 100
266 LCD HNX 0 100
267 LCG HOSE 40 60
268 LCS HNX 0 100
269 LDG HOSE 40 60
270 LDP HNX 0 100
271 LEC HOSE 0 100
272 LGC HOSE 0 100
273 LGL HOSE 30 70
274 LHC HNX 0 100
275 LHG HOSE 50 50
276 LIG HNX 0 100
277 LIX HOSE 40 60
278 LM8 HOSE 0 100
279 LO5 HNX 0 100
280 LSS HOSE 40 60
281 LUT HNX 0 100
282 MAC HNX 0 100
283 MAS HNX 30 70
284 MBB HOSE 50 50
285 MBG HNX 0 100
286 MBS HNX 40 60
287 MCC HNX 0 100
288 MCF HNX 0 100
289 MCG HOSE 0 100
290 MCO HNX 0 100
291 MCP HOSE 0 100
292 MDC HNX 0 100
293 MDG HOSE 0 100
294 MEC HNX 0 100
295 MEL HNX 0 100
296 MHC HOSE 0 100
297 MHL HNX 0 100
298 MKV HNX 0 100
299 MPT HNX 0 100
300 MSC HNX 0 100
301 MSN HOSE 50 50
302 MST HNX 0 100
303 MWG HOSE 50 50
304 NAF HOSE 30 70
305 NAG HNX 0 100
306 NBB HOSE 0 100
307 NBC HNX 0 100
308 NBP HNX 0 100
309 NBW HNX 0 100
310 NCT HOSE 40 60
311 NDN HNX 50 50
312 NDX HNX 0 100
313 NET HNX 0 100
314 NFC HNX 0 100
315 NGC HNX 0 100
316 NHA HNX 0 100
317 NHC HNX 0 100
318 NHP HNX 0 100
319 NKG HOSE 50 50
320 NLG HOSE 50 50
321 NNC HOSE 40 60
322 NSC HOSE 0 100
323 NSH HNX 0 100
324 NST HNX 0 100
325 NT2 HOSE 50 50
326 NTL HOSE 50 50
327 NTP HNX 50 50
328 NVB HNX 0 100
329 NVL HOSE 0 100
330 ONE HNX 0 100
331 OPC HOSE 0 100
332 PAC HOSE 40 60
333 PAN HOSE 50 50
334 PBP HNX 0 100
335 PC1 HOSE 50 50
336 PCE HNX 0 100
337 PCG HNX 0 100
338 PCT HNX 0 100
339 PDB HNX 0 100
340 PDN HOSE 0 100
341 PDR HOSE 0 100
342 PEN HNX 0 100
343 PET HOSE 50 50
344 PGC HOSE 40 60
345 PGD HOSE 20 80
346 PGI HOSE 0 100
347 PGS HNX 50 50
348 PHC HNX 50 50
349 PHR HOSE 50 50
350 PIC HNX 0 100
351 PJC HNX 0 100
352 PJT HOSE 0 100
353 PLC HNX 40 60
354 PLP HOSE 30 70
355 PLX HOSE 50 50
356 PMB HNX 0 100
357 PMC HNX 0 100
358 PME HOSE 0 100
359 PMP HNX 0 100
360 PMS HNX 0 100
361 PNJ HOSE 50 50
362 POM HOSE 40 60
363 POT HNX 0 100
364 PPC HOSE 50 50
365 PPP HNX 0 100
366 PPS HNX 0 100
367 PPY HNX 0 100
368 PRC HNX 0 100
369 PSC HNX 0 100
370 PSD HNX 0 100
371 PSE HNX 0 100
372 PSW HNX 0 100
373 PTB HOSE 40 60
374 PTD HNX 0 100
375 PTI HNX 0 100
376 PTS HNX 0 100
377 PVB HNX 50 50
378 PVD HOSE 50 50
379 PVG HNX 0 100
380 PVI HNX 50 50
381 PVS HNX 50 50
382 PVT HOSE 50 50
383 PXS HOSE 40 60
384 QBS HOSE 30 70
385 QCG HOSE 30 70
386 QHD HNX 0 100
387 QST HNX 0 100
388 QTC HNX 0 100
389 RAL HOSE 50 50
390 RCL HNX 0 100
391 REE HOSE 50 50
392 ROS HOSE 0 100
393 S4A HOSE 0 100
394 S55 HNX 0 100
395 SAB HOSE 50 50
396 SAF HNX 0 100
397 SAM HOSE 40 60
398 SBA HOSE 40 60
399 SBT HOSE 50 50
400 SBV HOSE 40 60
401 SC5 HOSE 0 100
402 SCI HNX 0 100
403 SCJ HNX 0 100
404 SCR HOSE 50 50
405 SD2 HNX 0 100
406 SD4 HNX 0 100
407 SD5 HNX 30 70
408 SD6 HNX 0 100
409 SD9 HNX 40 60
410 SDC HNX 0 100
411 SDG HNX 0 100
412 SDN HNX 0 100
413 SDT HNX 0 100
414 SDU HNX 0 100
415 SEB HNX 30 70
416 SED HNX 0 100
417 SFC HOSE 0 100
418 SFG HOSE 0 100
419 SFI HOSE 0 100
420 SFN HNX 0 100
421 SGC HNX 0 100
422 SGD HNX 0 100
423 SGH HNX 0 100
424 SHA HOSE 40 60
425 SHB HNX 50 50
426 SHI HOSE 40 60
427 SHN HNX 30 70
428 SHP HOSE 0 100
429 SHS HNX 50 50
430 SIC HNX 30 70
431 SII HOSE 0 100
432 SJ1 HNX 0 100
433 SJD HOSE 40 60
434 SJE HNX 0 100
435 SJF HOSE 0 100
436 SJS HOSE 50 50
437 SKG HOSE 50 50
438 SLS HNX 40 60
439 SMA HOSE 0 100
440 SMC HOSE 40 60
441 SMN HNX 0 100
442 SMT HNX 0 100
443 SPM HOSE 0 100
444 SPP HNX 0 100
445 SRA HNX 0 100
446 SRC HOSE 40 60
447 SRF HOSE 0 100
448 SSC HOSE 0 100
449 SSI HOSE 50 50
450 ST8 HOSE 0 100
451 STB HOSE 50 50
452 STC HNX 0 100
453 STG HOSE 40 60
454 STK HOSE 40 60
455 STP HNX 0 100
456 SVC HOSE 40 60
457 SVI HOSE 0 100
458 SVT HOSE 0 100
459 SZL HOSE 0 100
460 TA9 HNX 0 100
461 TAC HOSE 0 100
462 TBC HOSE 0 100
463 TBX HNX 0 100
464 TC6 HNX 0 100
465 TCD HOSE 30 70
466 TCH HOSE 40 60
467 TCL HOSE 0 100
468 TCM HOSE 50 50
469 TCO HOSE 0 100
470 TCS HNX 0 100
471 TCT HOSE 0 100
472 TDC HOSE 50 50
473 TDG HOSE 30 70
474 TDG HOSE 30 70
475 TDH HOSE 50 50
476 TDN HNX 0 100
477 TDW HOSE 0 100
478 TEG HOSE 0 100
479 TET HNX 0 100
480 TFC HNX 0 100
481 THB HNX 0 100
482 THG HOSE 30 70
483 THI HOSE 30 70
484 THS HNX 0 100
485 THT HNX 0 100
486 TIG HNX 0 100
487 TIP HOSE 0 100
488 TIX HOSE 0 100
489 TJC HNX 0 100
490 TKU HNX 0 100
491 TLD HOSE 0 100
492 TLG HOSE 0 100
493 TLH HOSE 50 50
494 TMB HNX 0 100
495 TMC HNX 0 100
496 TMP HOSE 0 100
497 TMS HOSE 0 100
498 TMT HOSE 0 100
499 TMX HNX 0 100
500 TNA HOSE 0 100
501 TNC HOSE 0 100
502 TNG HNX 50 50
503 TNI HOSE 0 100
504 TPC HOSE 0 100
505 TPH HNX 0 100
506 TPP HNX 0 100
507 TRA HOSE 0 100
508 TRC HOSE 40 60
509 TS4 HOSE 0 100
510 TSB HNX 0 100
511 TTB HNX 0 100
512 TTC HNX 0 100
513 TTH HNX 0 100
514 TTT HNX 0 100
515 TTZ HNX 0 100
516 TV2 HNX 40 60
517 TV3 HNX 0 100
518 TV4 HNX 0 100
519 TVC HNX 30 70
520 TVD HNX 0 100
521 TVS HOSE 50 50
522 TVT HOSE 0 100
523 TXM HNX 0 100
524 TYA HOSE 0 100
525 UDC HOSE 0 100
526 UIC HOSE 0 100
527 UNI HNX 0 100
528 V12 HNX 0 100
529 V21 HNX 0 100
530 VAF HOSE 0 100
531 VAT HNX 0 100
532 VBC HNX 0 100
533 VC1 HNX 0 100
534 VC2 HNX 0 100
535 VC3 HNX 40 60
536 VC6 HNX 0 100
537 VC7 HNX 30 70
538 VC9 HNX 0 100
539 VCB HOSE 50 50
540 VCC HNX 0 100
541 VCF HOSE 0 100
542 VCG HNX 50 50
543 VCI HOSE 40 60
544 VCM HNX 0 100
545 VCS HNX 20 80
546 VDL HNX 0 100
547 VDP HOSE 0 100
548 VDS HOSE 40 60
549 VE2 HNX 0 100
550 VE3 HNX 0 100
551 VE4 HNX 0 100
552 VE8 HNX 0 100
553 VE9 HNX 0 100
554 VFG HOSE 50 50
555 VGC HNX 50 50
556 VGS HNX 40 60
557 VHC HOSE 50 50
558 VHL HNX 0 100
559 VIC HOSE 50 50
560 VID HOSE 0 100
561 VIP HOSE 40 60
562 VIS HOSE 40 60
563 VIT HNX 40 60
564 VIX HNX 0 100
565 VJC HOSE 50 50
566 VLA HNX 0 100
567 VMC HNX 40 60
568 VMD HOSE 0 100
569 VMS HNX 0 100
570 VNC HNX 0 100
571 VND HOSE 40 60
572 VNE HOSE 40 60
573 VNF HNX 0 100
574 VNG HOSE 0 100
575 VNL HOSE 0 100
576 VNM HOSE 50 50
577 VNR HNX 0 100
578 VNS HOSE 50 50
579 VNT HNX 0 100
580 VPB HOSE 50 50
581 VPH HOSE 40 60
582 VPI HOSE 30 70
583 VPI HOSE 30 70
584 VPS HOSE 0 100
585 VRC HOSE 40 60
586 VRE HOSE 50 50
587 VSA HNX 0 100
588 VSC HOSE 50 50
589 VSH HOSE 40 60
590 VSI HOSE 0 100
591 VSM HNX 0 100
592 VTB HOSE 0 100
593 VTC HNX 0 100
594 VTH HNX 0 100
595 VTJ HNX 0 100
596 VTO HOSE 40 60
597 VTS HNX 0 100
598 VTV HNX 0 100
599 VXB HNX 0 100
600 WCS HNX 0 100
601 WSS HNX 0 100