Toàn cảnh thị trường
VN-Index
210.60 2,36 (1,13) 607 TỶ
HNX-Index
997.13 3,64 (0,37) 4,393 TỶ
VN30
963.60 3,85 (0,40) 1,752 TỶ
UPCOM
52.36 0,38 (0,73) 414 TỶ

Dữ liệu được cập nhập trong phiên giao dịch
Mã CK Giá +/- %
ADS 16,10 +1,10 +7
TIX 34 +2,20 +6,92
PXS 6,50 +0,40 +6,89
RAL 97,70 +6,30 +6,89
AGF 4,70 +0,30 +6,86
Mã CK Giá +/- %
HSL 16,90 -3,60 -17,56
FUCVREIT 8,20 -0,60 -6,93
TCO 12,10 -0,90 -6,92
SII 22,50 -1,70 -6,83
YBM 21,90 -1,60 -6,81