Danh sách Chứng khoán ký quỹ
Quy định về tỉ lệ ký quỹ
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50% Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 30%
Thời điểm xác định tỷ lệ ký quỹ của Tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ: Cuối ngày giao dịch
STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa(%) Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu(%)
1 AAA HOSE 50 50
2 ABT HOSE 0 100
3 ACB HNX 50 50
4 ACC HOSE 0 100
5 ACL HOSE 0 100
6 ADC HNX 0 100
7 ADS HOSE 30 70
8 AGM HOSE 0 100
9 ALT HNX 0 100
10 AMD HOSE 0 100
11 AME HNX 0 100
12 AMV HNX 0 100
13 ANV HOSE 40 60
14 APG HOSE 0 100
15 API HNX 0 100
16 ARM HNX 0 100
17 ASM HOSE 0 100
18 ASP HOSE 0 100
19 AST HOSE 0 100
20 ATS HNX 0 100
21 BAX HNX 0 100
22 BBC HOSE 0 100
23 BBS HNX 0 100
24 BCC HNX 30 70
25 BCE HOSE 0 100
26 BCG HOSE 0 100
27 BDB HNX 0 100
28 BFC HOSE 50 50
29 BIC HOSE 0 100
30 BID HOSE 50 50
31 BMC HOSE 0 100
32 BMI HOSE 50 50
33 BMP HOSE 50 50
34 BPC HNX 0 100
35 BRC HOSE 0 100
36 BSC HNX 0 100
37 BSI HOSE 50 50
38 BST HNX 0 100
39 BTP HOSE 0 100
40 BTS HNX 0 100
41 BTT HOSE 0 100
42 BTW HNX 0 100
43 BVH HOSE 50 50
44 BVS HNX 50 50
45 BWE HOSE 40 60
46 BXH HNX 0 100
47 C32 HOSE 50 50
48 C47 HOSE 30 70
49 C69 HNX 0 100
50 C92 HNX 0 100
51 CAG HNX 0 100
52 CAP HNX 0 100
53 CAV HOSE 50 50
54 CCI HOSE 0 100
55 CCL HOSE 0 100
56 CDC HOSE 0 100
57 CDN HNX 0 100
58 CEE HOSE 30 70
59 CEO HNX 50 50
60 CIA HNX 0 100
61 CII HOSE 50 50
62 CLC HOSE 0 100
63 CLG HOSE 0 100
64 CLH HNX 0 100
65 CLL HOSE 0 100
66 CLM HNX 0 100
67 CMG HOSE 50 50
68 CMS HNX 0 100
69 CMT HOSE 0 100
70 CMV HOSE 0 100
71 CNG HOSE 40 60
72 COM HOSE 0 100
73 CPC HNX 0 100
74 CSC HNX 40 60
75 CSM HOSE 50 50
76 CSV HOSE 50 50
77 CTB HNX 0 100
78 CTD HOSE 50 50
79 CTF HOSE 0 100
80 CTG HOSE 50 50
81 CTI HOSE 50 50
82 CTS HOSE 50 50
83 CTT HNX 0 100
84 CTX HNX 0 100
85 CVT HOSE 50 50
86 CX8 HNX 0 100
87 D11 HNX 0 100
88 D2D HOSE 30 70
89 DAD HNX 0 100
90 DAE HNX 0 100
91 DAG HOSE 40 60
92 DAT HOSE 0 100
93 DBC HNX 40 60
94 DBT HNX 0 100
95 DC2 HNX 0 100
96 DC4 HNX 0 100
97 DCL HOSE 40 60
98 DCM HOSE 50 50
99 DGC HNX 40 60
100 DGL HNX 0 100
101 DGW HOSE 50 50
102 DHA HOSE 40 60
103 DHC HOSE 50 50
104 DHG HOSE 50 50
105 DHM HOSE 0 100
106 DHP HNX 0 100
107 DHT HNX 40 60
108 DIC HOSE 0 100
109 DID HNX 0 100
110 DIG HOSE 50 50
111 DL1 HNX 0 100
112 DLG HOSE 0 100
113 DMC HOSE 0 100
114 DNC HNX 0 100
115 DNP HNX 0 100
116 DP3 HNX 0 100
117 DPC HNX 0 100
118 DPM HOSE 50 50
119 DPR HOSE 50 50
120 DQC HOSE 50 50
121 DRC HOSE 50 50
122 DRH HOSE 40 60
123 DRL HOSE 0 100
124 DS3 HNX 0 100
125 DSN HOSE 30 70
126 DTA HOSE 0 100
127 DTD HNX 0 100
128 DTL HOSE 0 100
129 DTT HOSE 0 100
130 DVP HOSE 0 100
131 DXG HOSE 50 50
132 DXP HNX 0 100
133 EBS HNX 0 100
134 ECI HNX 0 100
135 EIB HOSE 50 50
136 ELC HOSE 50 50
137 EMC HOSE 0 100
138 EVE HOSE 50 50
139 EVG HOSE 0 100
140 FCM HOSE 0 100
141 FCN HOSE 50 50
142 FDC HOSE 0 100
143 FDT HNX 0 100
144 FIT HOSE 40 60
145 FLC HOSE 50 50
146 FMC HOSE 50 50
147 FPT HOSE 50 50
148 FTM HOSE 0 100
149 FTS HOSE 50 50
150 GAS HOSE 50 50
151 GDT HOSE 40 60
152 GKM HNX 0 100
153 GLT HNX 0 100
154 GMC HOSE 0 100
155 GMD HOSE 50 50
156 GMX HNX 0 100
157 GSP HOSE 0 100
158 GTA HOSE 0 100
159 GTN HOSE 0 100
160 HAD HNX 0 100
161 HAH HOSE 40 60
162 HAI HOSE 0 100
163 HAP HOSE 0 100
164 HAR HOSE 0 100
165 HAX HOSE 50 50
166 HBC HOSE 50 50
167 HBE HNX 0 100
168 HBS HNX 0 100
169 HCC HNX 0 100
170 HCD HOSE 0 100
171 HCM HOSE 50 50
172 HCT HNX 0 100
173 HDA HNX 0 100
174 HDB HOSE 50 50
175 HDC HOSE 50 50
176 HDG HOSE 50 50
177 HDG HOSE 50 50
178 HEV HNX 0 100
179 HHC HNX 0 100
180 HHG HNX 0 100
181 HHS HOSE 0 100
182 HII HOSE 50 50
183 HJS HNX 0 100
184 HLC HNX 0 100
185 HLD HNX 0 100
186 HMC HOSE 30 70
187 HMH HNX 0 100
188 HNG HOSE 40 60
189 HOM HNX 0 100
190 HOT HOSE 0 100
191 HPG HOSE 50 50
192 HQC HOSE 0 100
193 HRC HOSE 0 100
194 HSG HOSE 50 50
195 HST HNX 0 100
196 HT1 HOSE 50 50
197 HTC HNX 0 100
198 HTI HOSE 0 100
199 HTL HOSE 0 100
200 HTP HNX 0 100
201 HTT HOSE 0 100
202 HTV HOSE 0 100
203 HU1 HOSE 0 100
204 HU3 HOSE 0 100
205 HUT HNX 50 50
206 HVA HNX 0 100
207 IBC HOSE 0 100
208 IDI HOSE 40 60
209 IDV HNX 40 60
210 IJC HOSE 50 50
211 IMP HOSE 50 50
212 INC HNX 0 100
213 INN HNX 30 70
214 ITA HOSE 0 100
215 ITC HOSE 40 60
216 ITD HOSE 40 60
217 ITQ HNX 0 100
218 IVS HNX 0 100
219 KBC HOSE 50 50
220 KDH HOSE 50 50
221 KHS HNX 0 100
222 KKC HNX 0 100
223 KLF HNX 0 100
224 KMR HOSE 0 100
225 KMT HNX 0 100
226 KPF HOSE 0 100
227 KSB HOSE 50 50
228 KSH HOSE 0 100
229 KST HNX 0 100
230 KTS HNX 0 100
231 KTT HNX 0 100
232 KVC HNX 0 100
233 L10 HOSE 0 100
234 L14 HNX 30 70
235 L18 HNX 0 100
236 L35 HNX 0 100
237 L43 HNX 0 100
238 L61 HNX 0 100
239 L62 HNX 0 100
240 LAS HNX 40 60
241 LBE HNX 0 100
242 LBM HOSE 0 100
243 LCD HNX 0 100
244 LCG HOSE 40 60
245 LCS HNX 0 100
246 LDG HOSE 40 60
247 LGC HOSE 0 100
248 LGL HOSE 30 70
249 LHC HNX 0 100
250 LHG HOSE 50 50
251 LIG HNX 0 100
252 LIX HOSE 40 60
253 LM8 HOSE 0 100
254 LO5 HNX 0 100
255 LSS HOSE 40 60
256 LUT HNX 0 100
257 MAC HNX 0 100
258 MAS HNX 30 70
259 MBB HOSE 50 50
260 MBG HNX 0 100
261 MBS HNX 40 60
262 MCC HNX 0 100
263 MCF HNX 0 100
264 MCG HOSE 0 100
265 MCO HNX 0 100
266 MCP HOSE 0 100
267 MDC HNX 0 100
268 MDG HOSE 0 100
269 MEC HNX 0 100
270 MEL HNX 0 100
271 MHC HOSE 0 100
272 MHL HNX 0 100
273 MKV HNX 0 100
274 MPT HNX 0 100
275 MSN HOSE 50 50
276 MST HNX 0 100
277 MWG HOSE 50 50
278 NAF HOSE 30 70
279 NAG HNX 0 100
280 NBB HOSE 0 100
281 NBC HNX 0 100
282 NBP HNX 0 100
283 NBW HNX 0 100
284 NCT HOSE 40 60
285 NDN HNX 50 50
286 NDX HNX 0 100
287 NET HNX 0 100
288 NFC HNX 0 100
289 NHA HNX 0 100
290 NHC HNX 0 100
291 NHP HNX 0 100
292 NKG HOSE 50 50
293 NLG HOSE 50 50
294 NNC HOSE 40 60
295 NSC HOSE 0 100
296 NSH HNX 0 100
297 NT2 HOSE 50 50
298 NTL HOSE 50 50
299 NTP HNX 50 50
300 NVB HNX 0 100
301 NVL HOSE 0 100
302 ONE HNX 0 100
303 OPC HOSE 0 100
304 PAC HOSE 40 60
305 PAN HOSE 50 50
306 PBP HNX 0 100
307 PC1 HOSE 50 50
308 PCE HNX 0 100
309 PDB HNX 0 100
310 PDN HOSE 0 100
311 PDR HOSE 0 100
312 PET HOSE 50 50
313 PGC HOSE 40 60
314 PGD HOSE 20 80
315 PGI HOSE 0 100
316 PGS HNX 50 50
317 PHC HNX 50 50
318 PHR HOSE 50 50
319 PIC HNX 0 100
320 PJC HNX 0 100
321 PJT HOSE 0 100
322 PLC HNX 40 60
323 PLP HOSE 30 70
324 PLX HOSE 50 50
325 PMB HNX 0 100
326 PMC HNX 0 100
327 PME HOSE 0 100
328 PMP HNX 0 100
329 PMS HNX 0 100
330 PNJ HOSE 50 50
331 POM HOSE 20 80
332 POT HNX 0 100
333 PPC HOSE 50 50
334 PPP HNX 0 100
335 PPS HNX 0 100
336 PPY HNX 0 100
337 PSC HNX 0 100
338 PSD HNX 0 100
339 PSE HNX 0 100
340 PSW HNX 0 100
341 PTB HOSE 40 60
342 PTI HNX 0 100
343 PTS HNX 0 100
344 PVB HNX 50 50
345 PVG HNX 0 100
346 PVI HNX 50 50
347 PVS HNX 50 50
348 PVT HOSE 50 50
349 QBS HOSE 30 70
350 QCG HOSE 30 70
351 QTC HNX 0 100
352 RAL HOSE 50 50
353 RCL HNX 0 100
354 REE HOSE 50 50
355 ROS HOSE 0 100
356 S4A HOSE 0 100
357 S55 HNX 0 100
358 SAB HOSE 50 50
359 SAF HNX 0 100
360 SAM HOSE 0 100
361 SBA HOSE 40 60
362 SBT HOSE 50 50
363 SBV HOSE 40 60
364 SC5 HOSE 0 100
365 SCI HNX 0 100
366 SCJ HNX 0 100
367 SCR HOSE 50 50
368 SD2 HNX 0 100
369 SD4 HNX 0 100
370 SD5 HNX 30 70
371 SD6 HNX 0 100
372 SD9 HNX 40 60
373 SDC HNX 0 100
374 SDG HNX 0 100
375 SDN HNX 0 100
376 SDT HNX 0 100
377 SEB HNX 30 70
378 SED HNX 0 100
379 SFC HOSE 0 100
380 SFG HOSE 0 100
381 SFI HOSE 0 100
382 SFN HNX 0 100
383 SGC HNX 0 100
384 SGD HNX 0 100
385 SGH HNX 0 100
386 SHA HOSE 40 60
387 SHB HNX 50 50
388 SHI HOSE 40 60
389 SHN HNX 30 70
390 SHP HOSE 0 100
391 SHS HNX 50 50
392 SIC HNX 30 70
393 SII HOSE 0 100
394 SJ1 HNX 0 100
395 SJD HOSE 40 60
396 SJE HNX 0 100
397 SJF HOSE 0 100
398 SJS HOSE 50 50
399 SKG HOSE 50 50
400 SLS HNX 40 60
401 SMA HOSE 0 100
402 SMC HOSE 40 60
403 SMN HNX 0 100
404 SMT HNX 0 100
405 SPM HOSE 0 100
406 SPP HNX 0 100
407 SRA HNX 0 100
408 SRC HOSE 40 60
409 SRF HOSE 0 100
410 SSC HOSE 0 100
411 SSI HOSE 50 50
412 ST8 HOSE 0 100
413 STB HOSE 50 50
414 STC HNX 0 100
415 STG HOSE 40 60
416 STK HOSE 40 60
417 STP HNX 0 100
418 SVC HOSE 40 60
419 SVI HOSE 0 100
420 SVT HOSE 0 100
421 SZL HOSE 0 100
422 TA9 HNX 0 100
423 TAC HOSE 0 100
424 TBC HOSE 0 100
425 TBX HNX 0 100
426 TC6 HNX 0 100
427 TCD HOSE 30 70
428 TCH HOSE 40 60
429 TCL HOSE 0 100
430 TCM HOSE 50 50
431 TCO HOSE 0 100
432 TCS HNX 0 100
433 TCT HOSE 0 100
434 TDC HOSE 50 50
435 TDG HOSE 30 70
436 TDG HOSE 30 70
437 TDH HOSE 50 50
438 TDN HNX 0 100
439 TDW HOSE 0 100
440 TEG HOSE 0 100
441 TET HNX 0 100
442 THB HNX 0 100
443 THG HOSE 30 70
444 THI HOSE 30 70
445 THS HNX 0 100
446 THT HNX 0 100
447 TIG HNX 0 100
448 TIP HOSE 0 100
449 TIX HOSE 0 100
450 TJC HNX 0 100
451 TKU HNX 0 100
452 TLD HOSE 0 100
453 TLG HOSE 0 100
454 TLH HOSE 50 50
455 TMB HNX 0 100
456 TMC HNX 0 100
457 TMP HOSE 0 100
458 TMS HOSE 0 100
459 TMX HNX 0 100
460 TNA HOSE 0 100
461 TNC HOSE 0 100
462 TNG HNX 50 50
463 TNI HOSE 0 100
464 TPC HOSE 0 100
465 TPP HNX 0 100
466 TRA HOSE 0 100
467 TRC HOSE 40 60
468 TS4 HOSE 0 100
469 TSB HNX 0 100
470 TTB HOSE 0 100
471 TTC HNX 0 100
472 TTH HNX 0 100
473 TTT HNX 0 100
474 TTZ HNX 0 100
475 TV2 HNX 40 60
476 TV3 HNX 0 100
477 TV4 HNX 0 100
478 TVC HNX 30 70
479 TVD HNX 0 100
480 TVS HOSE 50 50
481 TVT HOSE 0 100
482 TXM HNX 0 100
483 TYA HOSE 0 100
484 UIC HOSE 0 100
485 V12 HNX 0 100
486 V21 HNX 0 100
487 VAF HOSE 0 100
488 VAT HNX 0 100
489 VBC HNX 0 100
490 VC1 HNX 0 100
491 VC3 HNX 40 60
492 VC6 HNX 0 100
493 VC7 HNX 30 70
494 VC9 HNX 0 100
495 VCB HOSE 50 50
496 VCC HNX 0 100
497 VCF HOSE 0 100
498 VCG HNX 50 50
499 VCI HOSE 40 60
500 VCM HNX 0 100
501 VCS HNX 20 80
502 VDL HNX 0 100
503 VDP HOSE 0 100
504 VDS HOSE 40 60
505 VE3 HNX 0 100
506 VE4 HNX 0 100
507 VFG HOSE 50 50
508 VGC HNX 50 50
509 VGS HNX 40 60
510 VHC HOSE 50 50
511 VHL HNX 0 100
512 VIC HOSE 50 50
513 VID HOSE 0 100
514 VIP HOSE 40 60
515 VIT HNX 40 60
516 VIX HNX 0 100
517 VJC HOSE 50 50
518 VLA HNX 0 100
519 VMC HNX 40 60
520 VMD HOSE 0 100
521 VMS HNX 0 100
522 VNC HNX 0 100
523 VND HOSE 40 60
524 VNE HOSE 40 60
525 VNF HNX 0 100
526 VNG HOSE 0 100
527 VNL HOSE 0 100
528 VNM HOSE 50 50
529 VNR HNX 0 100
530 VNS HOSE 50 50
531 VNT HNX 0 100
532 VPB HOSE 50 50
533 VPH HOSE 40 60
534 VPI HOSE 30 70
535 VPI HOSE 30 70
536 VPS HOSE 0 100
537 VRC HOSE 40 60
538 VRE HOSE 50 50
539 VSA HNX 0 100
540 VSC HOSE 50 50
541 VSH HOSE 40 60
542 VSI HOSE 0 100
543 VSM HNX 0 100
544 VTB HOSE 0 100
545 VTC HNX 0 100
546 VTO HOSE 40 60
547 VTS HNX 0 100
548 VTV HNX 0 100
549 VXB HNX 0 100
550 WCS HNX 0 100
551 WSS HNX 0 100