Quản lý sổ cổ đông
Với mục tiêu trở thành cầu nối tin cậy giữa tổ chức phát hành và các cổ đông cùng với kinh nghiệm và quy trình nghiệp vụ rõ ràng, minh bạch, hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt, tiện ích, EVS đã và đang cung cấp dịch vụ Quản lý sổ cổ đông đạt chất lượng cao tới rất nhiều các doanh nghiệp lớn và nhỏ chưa niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên cơ sở được sự ủy quyền của tổ chức phát hành, EVS sẽ tiến hành quản lý sổ cổ đông với nội dung chính bao gồm:

    Quản lý danh sách cổ đông
    Xác nhận quá trình chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông
    Thông tin các quyền tới cổ đông: chi trả cổ tức, mua cổ phiếu phát hành thêm, họp đại hội cổ đông, gửi phiếu xin ý kiến

Tiện ích của dịch vụ Quản lý sổ cổ đông:

    Giúp cho các tổ chức phát hành quản lý sổ cổ đông một cách khoa học, chặt chẽ, kiểm soát được các rủi ro đặc biệt trong quá trình chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông
    Là cầu nối truyền dẫn thông tin chính xác và đầy đủ từ tổ chức phát hành tới các cổ đông
    Tạo dựng tính thanh khoản cho cổ phiếu của tổ chức phát hành, qua đó nâng cao uy tín của tổ chức phát hành với nhà đầu tư
    Giúp các cổ đông thực hiện quyền một cách thuận tiện nhất với quy trình xử lý nhanh gọn và an toàn