Giao dịch chứng khoán trực tuyến tại WebSite - Vi Trade

Vi-Trade cung cấp thông tin thị trường thời gian thực và tính năng giao dịch trực tuyến. Một khi bạn đăng nhập vào hệ thống Vi-Trade, bạn sẽ thấy một dãy menu chính ở phía trên và một dãy menu phụ bên trái như hình dưới.


Menu chính ở phía trên bao gồm:

  • TT thị trường
  • Giao dịch cổ phiếu
  • Tài khoản
  • Tùy chọn

Bạn có thể nhấn chọn menu bất kỳ. Ứng với mỗi menu chính sẽ có menu phụ ở phía bên trái màn hình.

Mỗi menu phụ sẽ có một trang tương ứng. Bạn có thể nhấn chọn menu phụ.