Đội ngũ


Nhằm mục đích chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ để đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi xác định yếu tố con người là then chốt. Đội ngũ nhân viên EVS bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp. EVS cũng đặt ra chiến lược và chính sách cụ thể để thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm hoàn thiện hoá đội ngũ quản lý

Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND Số chứng chỉ hành nghề CK
I Ban điều hành      
1 Tổng Giám đốc Vũ Hồng Sơn 111320851 00298/QLQ
2 Phó tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 001173001442 00704/MGCK
3 Phó tổng giám đốc Huỳnh Anh Tuấn 351970173 00304/QLQ
4 Giám đốc chi nhánh Sài Gòn Lê Đình Toán 025635815 01179/PTTC
5 Phó giám đốc chi nhánh Hàm Nghi Sài Gòn Võ Ngọc Huy 079076003529 00048/PTTC
II Nhân viên nghiệp vụ      
1   Lê Công Hùng 145165952 000996/QLQ
2   Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC
3   Vũ Thị Minh Thêu 162385799 00458/PTTC
4   Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
5   Nguyễn Thị Thùy Dung 063249529 002150/PTTC
6   Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
9   Tân Hoàng Tuấn 023118471 000364/MGCK
7   Nguyễn Hữu Minh 111788212 004161/MGCK
8   Ngô Kim Phượng 023941119 00387/PTTC
9   Lê Thị Minh Thu 361870394 00981/MGCK
10   Lê Thanh Tùng 011974198 002167/MGCK
11   Vũ Quỳnh Ngọc 012220646 002168/MGCK
12   Vũ Thị Thùy Trang 013080433 002169/MGCK
13   Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/PTTC
14   Lại Thị Sen 013434164 000449/QLQ
15   Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
16   Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
17   Trương Quốc Anh 023804897 002073/MGCK
18   Ngô Thị Song Ngân 012449415 002384/MGCK
19   Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
29   Hồ Ngọc Đông 186037088 00850/MGCK
20   Vũ Thị Thanh Hằng 012676414 00286/QLQ
21   Nguyễn Thị Linh 034184000087 002150/PTTC
22   Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
23   Trần Thị Thanh Lương 250385071 001420/PTTC
24   Nguyễn Quốc Vinh 111618160 002168/PTTC
25   Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
26   Nguyễn Diệu Linh 013399553 003922/MGCK
27   Nguyễn Phồn Hậu 013270888 003680/MGCK
28   Nguyễn Tăng Thanh Bình 022843357 01185/MGCK
29   Nguyễn Thanh Vân 012237510 00675/MGCK
30   Nguyễn Thị Phương Nga 112159494 004503/MGCK
31   Trần Thành Nam 060077000127 01150/MGCK
32   Lê Thị Ngọc Phương 023118922 002413/MGCK
33   Nguyễn Quốc Trưởng 035091000608 002359/PTTC
34   Trần Thị Thanh Trúc 024188073 003982/MGCK
35   Nguyễn Tiến Dũng 025367254 001793/PTTC
36   Tạ Thị Thanh Huyền 111363412 000883/QLQ
37   Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
38   Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
39   Võ Minh Ngọc 212686694 004559/MGCK
40   Trần Nhật Tân 212686694 002003/PTTC
41   Trịnh Quang Dũng 012529632 002103/PTTC
42   Vũ Tiến Đạt 012124474 00606/MGCK