Đặt lệnh trực tuyến
 EVS hiện đang cung cấp một giải pháp hoàn hảo về đặt lệnh trực tuyến mang tên Vi-Trade thông qua trang Web: https://trading.eves.com.vn

Với Vi-Trade, Quý khách hàng có thể:

  • Dễ dàng đặt lệnh và truy vấn tài khoản giao dịch chứng khoán mọi lúc, mọi nơi
  • Thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến trên cả 2 sàn giao dịch HOSE, HNX mà không cần đến sàn giao dịch
  • Đặt lệnh mua, bán ngay trên bảng giá trực tuyến
  • Được hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
  • Được cung cấp trực tuyến các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán như: lệnh chờ khớp/khớp; số dư tiền, số dư chứng khoán; sao kê giao dịch tài khoản tiền, chứng khoán, lịch sử đặt lệnh…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng Vi-Trade vui lòng xem tại đây