Ứng trước trực tuyến

Với mong muốn mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tiện ích hoàn hảo, OCS đã chính thức cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến qua Internet

Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên hệ thống giao dịch trực tuyến mang tên Vi-Trade thông qua trang Web: https://trading.ocs.com.vn, Quý khách hàng đã có thể được OCS đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán ngay sau khi lệnh bán của Quý khách hàng được khớp

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến cho phép Quý khách hàng sử dụng linh hoạt hơn nguồn vốn của mình, giúp Quý khách hàng có thể ngay lập tức mua chứng khoán khác trong phiên hoặc sử dụng số tiền bán chứng khoán với nhiều mục đích khác nhau mà không phải mất nhiều thời gian chờ đợi

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng Vi-Trade vui lòng xem tại đây