HAG 5.55 0.16 (3.0%)         ROS 30.95 -0.05 (-0.2%)         BII 1.10 -0.10 (-8.3%)         HBC 16.60 -0.70 (-4.1%)         KVC 1.60 0.10 (6.7%)         HPG 33.10 -0.25 (-0.8%)         TTF 3.43 -0.25 (-6.8%)         FLC 4.86 -0.04 (-0.8%)         OGC 3.76 -0.26 (-6.5%)         BSR 14.10 0.50 (3.7%)         STB 11.85 -0.20 (-1.7%)         HSG 7.96 -0.03 (-0.4%)         BCG 6.27 -0.03 (-0.5%)         AAA 17.90 -0.20 (-1.1%)         PVD 19.05 0.05 (0.3%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         KBC 14.65 0.00 (0.0%)         TIG 3.50 -0.30 (-7.9%)         VRE 35.15 -0.25 (-0.7%)         PPI 1.16 -0.08 (-6.5%)         PVS 23.20 -0.10 (-0.4%)         HUT 3.60 0.10 (2.9%)         KSH 1.40 -0.04 (-2.8%)         ITA 2.98 -0.08 (-2.6%)         DPS 0.80 0.00 (0.0%)         CTG 21.05 -0.35 (-1.6%)         SSI 25.50 -0.20 (-0.8%)         HDB 28.10 -0.25 (-0.9%)         SCR 7.21 -0.09 (-1.2%)         PVV 0.80 -0.10 (-11.1%)         TCM 28.85 -0.15 (-0.5%)         MBB 21.50 0.00 (0.0%)         E1VFVN30 14.63 -0.17 (-1.2%)         HCD 4.87 0.11 (2.3%)         ASM 7.45 -0.10 (-1.3%)         DLG 1.59 -0.06 (-3.6%)         VGC 19.40 0.30 (1.6%)         HKB 1.10 -0.10 (-8.3%)         SPI 1.10 -0.10 (-8.3%)         FPT 48.80 0.25 (0.5%)         LPB 8.80 0.00 (0.0%)         VPB 19.05 -0.25 (-1.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         HVG 5.98 -0.45 (-7.0%)         PDR 23.30 0.00 (0.0%)         LCG 10.40 -0.40 (-3.7%)         PPC 27.00 0.00 (0.0%)         QCG 5.35 -0.05 (-0.9%)         HNG 15.45 0.05 (0.3%)         ACB 30.00 -0.10 (-0.3%)         FTM 20.90 -0.05 (-0.2%)         LMH 12.50 0.00 (0.0%)         MPT 3.40 -0.10 (-2.9%)         AMD 2.07 -0.02 (-1.0%)         SBT 18.25 0.00 (0.0%)         LDG 12.00 -0.10 (-0.8%)         SHI 8.32 -0.06 (-0.7%)         TCB 24.15 -0.20 (-0.8%)         ART 3.00 0.00 (0.0%)         VHM 90.20 0.50 (0.6%)         VJC 115.20 0.70 (0.6%)         HQC 1.42 0.00 (0.0%)         SBS 1.80 0.10 (5.9%)         KLF 1.70 0.00 (0.0%)         HVN 40.40 0 (0.0%)         C4G 11.10 0.40 (3.7%)         IDI 8.55 -0.18 (-2.1%)         HPX 27.55 0.65 (2.4%)         NLG 29.50 -0.25 (-0.8%)         NDN 12.50 -0.30 (-2.3%)         PVT 16.40 0.05 (0.3%)         TCH 21.20 0.05 (0.2%)         HVH 26.00 0.25 (1.0%)         TOP 1.00 0.00 (0.0%)         TPB 21.20 -0.25 (-1.2%)         POW 14.35 -0.15 (-1.0%)         SDD 3.10 0.10 (3.3%)         VIC 113.60 -0.20 (-0.2%)         TNG 20.90 -0.20 (-1.0%)         DAH 8.68 -0.27 (-3.0%)         HSL 10.00 0.15 (1.5%)         PVX 1.30 -0.10 (-7.1%)         TDH 11.80 0.10 (0.9%)         NTL 23.30 0.30 (1.3%)         HDG 37.85 -0.65 (-1.7%)         BID 34.50 -0.10 (-0.3%)         CRE 26.15 0.05 (0.2%)         VEA 49.20 0.80 (1.7%)         DXG 21.30 -0.20 (-0.9%)         CTI 24.45 -0.35 (-1.4%)         VPI 42.00 0.25 (0.6%)         VNM 129.50 0.00 (0.0%)         HCM 25.40 -0.50 (-1.9%)         VNE 4.46 -0.02 (-0.5%)         DCS 0.70 0.00 (0.0%)         GEG 22.10 -1.40 (-6.0%)         QBS 3.75 0.05 (1.4%)         EVG 2.88 0.00 (0.0%)         NVB 9.20 0.30 (3.4%)         ANV 25.70 -0.50 (-1.9%)        
Bản tin nhận định thị trường ngày 11/01/2019 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                

Thị trường tăng điểm trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.49% lên 902.71 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX tăng 0.09% lên 101.87 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn 2 sàn giảm về mức thấp dưới mức trung bình 20 phiên; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 3,105 tỷ đồng trong đó bao gồm 418 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tăng nhẹ trên ngưỡng cân bằng với 228 mã tăng và 175 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VHM, VNM, VJC, VRE, VCB, TCB, BVH, MSN tăng; chiều giảm đáng chú ý có BID, HPG, GAS, MWG. Khối Ngoại Mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn HSX với giá trị +173.3 tỷ đồng, sàn HNX cũng Mua ròng nhẹ với giá trị +3.6 tỷ đồng.

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ số VNINDEX tiếp tục tăng với biến động nhẹ trong biên độ hẹp trong suốt cả phiên giao dịch, đóng cửa chỉ số vượt nhẹ lên trên mốc 900 điểm lên 902.7 điểm. Trên đồ thị là một nến trắng nhỏ với đỉnh nến gần chạm đường EMA(20) cho thấy xu hướng phục hồi chưa đủ mạnh để bứt phá lên trên lằn ranh này. Khối lượng khớp lệnh vẫn ở mức thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây trong cả 6 phiên phục hồi cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng với động lực yếu. Chỉ báo ADX giảm dần trong khi –DI và +DI vẫn chưa đến điểm giao cắt thể hiện xu thế Giảm vẫn chưa đến thời điểm đảo chiều xu hướng. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 862 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm.

Khuyến nghị đầu tư: Thị trường vẫn duy trì đà phục hồi tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhịp phục hồi được hỗ trợ bởi đà phục hồi liên tiếp gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số DJI cũng vừa lấy lại mốc 24,000 điểm sau khi rơi xuống mức thấp nhất 21,803 điểm. Theo quan sát của chúng tôi thì cả 6 phiên hồi phục từ đáy, khối lượng giao dịch trên sàn HSX vẫn duy trì mức thấp dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhịp phục hồi dựa trên nền tảng tiết cung là chủ yếu nên chưa có điểm xác nhận đảo chiều xu hướng cho tới lúc này. Chỉ số VNINDEX có khả năng sẽ đi vào vùng mục tiêu 905-915 điểm và điều chỉnh trở lại từ vùng này trong tuần tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn chờ Mua trong nhịp điều chỉnh kế tiếp, các nhà đầu tư ngắn hạn nên quan sát kĩ phản ứng của thị trường tại vùng mục tiêu trên theo VNINDEX và xem xét chốt lãi danh mục ngắn hạn nếu xuất hiện dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn tại vùng mục tiêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG NGHIÊN CỨU

Research Advisory Department


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan