HAG 5.55 0.16 (3.0%)         ROS 30.95 -0.05 (-0.2%)         BII 1.10 -0.10 (-8.3%)         HBC 16.60 -0.70 (-4.1%)         KVC 1.60 0.10 (6.7%)         HPG 33.10 -0.25 (-0.8%)         TTF 3.43 -0.25 (-6.8%)         FLC 4.86 -0.04 (-0.8%)         OGC 3.76 -0.26 (-6.5%)         BSR 13.60 0 (0.0%)         STB 11.85 -0.20 (-1.7%)         HSG 7.96 -0.03 (-0.4%)         BCG 6.27 -0.03 (-0.5%)         AAA 17.90 -0.20 (-1.1%)         PVD 19.05 0.05 (0.3%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         KBC 14.65 0.00 (0.0%)         TIG 3.50 -0.30 (-7.9%)         VRE 35.15 -0.25 (-0.7%)         PPI 1.16 -0.08 (-6.5%)         PVS 23.20 -0.10 (-0.4%)         HUT 3.60 0.10 (2.9%)         KSH 1.40 -0.04 (-2.8%)         ITA 2.98 -0.08 (-2.6%)         DPS 0.80 0.00 (0.0%)         CTG 21.05 -0.35 (-1.6%)         SSI 25.50 -0.20 (-0.8%)         HDB 28.10 -0.25 (-0.9%)         SCR 7.21 -0.09 (-1.2%)         PVV 0.80 -0.10 (-11.1%)         TCM 28.85 -0.15 (-0.5%)         MBB 21.50 0.00 (0.0%)         E1VFVN30 14.63 -0.17 (-1.2%)         HCD 4.87 0.11 (2.3%)         ASM 7.45 -0.10 (-1.3%)         DLG 1.59 -0.06 (-3.6%)         VGC 19.40 0.30 (1.6%)         HKB 1.10 -0.10 (-8.3%)         SPI 1.10 -0.10 (-8.3%)         FPT 48.80 0.25 (0.5%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         VPB 19.05 -0.25 (-1.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         HVG 5.98 -0.45 (-7.0%)         PDR 23.30 0.00 (0.0%)         LCG 10.40 -0.40 (-3.7%)         PPC 27.00 0.00 (0.0%)         QCG 5.35 -0.05 (-0.9%)         HNG 15.45 0.05 (0.3%)         ACB 30.00 -0.10 (-0.3%)         FTM 20.90 -0.05 (-0.2%)         LMH 12.50 0.00 (0.0%)         MPT 3.40 -0.10 (-2.9%)         AMD 2.07 -0.02 (-1.0%)         SBT 18.25 0.00 (0.0%)         LDG 12.00 -0.10 (-0.8%)         SHI 8.32 -0.06 (-0.7%)         TCB 24.15 -0.20 (-0.8%)         ART 3.00 0.00 (0.0%)         VHM 90.20 0.50 (0.6%)         VJC 115.20 0.70 (0.6%)         HQC 1.42 0.00 (0.0%)         SBS 1.70 0 (0.0%)         KLF 1.70 0.00 (0.0%)         HVN 40.40 0 (0.0%)         C4G 10.70 0 (0.0%)         IDI 8.55 -0.18 (-2.1%)         HPX 27.55 0.65 (2.4%)         NLG 29.50 -0.25 (-0.8%)         NDN 12.50 -0.30 (-2.3%)         PVT 16.40 0.05 (0.3%)         TCH 21.20 0.05 (0.2%)         HVH 26.00 0.25 (1.0%)         TOP 1.00 0 (0.0%)         TPB 21.20 -0.25 (-1.2%)         POW 14.35 -0.15 (-1.0%)         SDD 3.10 0.10 (3.3%)         VIC 113.60 -0.20 (-0.2%)         TNG 20.90 -0.20 (-1.0%)         DAH 8.68 -0.27 (-3.0%)         HSL 10.00 0.15 (1.5%)         PVX 1.30 -0.10 (-7.1%)         TDH 11.80 0.10 (0.9%)         NTL 23.30 0.30 (1.3%)         HDG 37.85 -0.65 (-1.7%)         BID 34.50 -0.10 (-0.3%)         CRE 26.15 0.05 (0.2%)         VEA 48.40 0 (0.0%)         DXG 21.30 -0.20 (-0.9%)         CTI 24.45 -0.35 (-1.4%)         VPI 42.00 0.25 (0.6%)         VNM 129.50 0.00 (0.0%)         HCM 25.40 -0.50 (-1.9%)         VNE 4.46 -0.02 (-0.5%)         DCS 0.70 0.00 (0.0%)         GEG 23.50 0 (0.0%)         QBS 3.75 0.05 (1.4%)         EVG 2.88 0.00 (0.0%)         NVB 9.20 0.30 (3.4%)         ANV 25.70 -0.50 (-1.9%)        
Báo cáo nhận định thị trường ngày 18/01/2019 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                

Thị trường tăng giảm nhẹ trái chiều trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.05% lên  902.3 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.36% xuống 101.56 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HSX giảm về mức rất thấp dưới mức trung bình 20 phiên trong khi sàn HNX khối lượng tăng vượt nhẹ mức trung bình này; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,212 tỷ đồng trong đó bao gồm 2,164 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường vẫn duy trì dưới ngưỡng cân bằng với 182 mã tăng và 235 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, VHM, MSN, VIC, HPG, VPB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VRE, VCB, POW, CTG, BID, BHN. Khối Ngoại Bán ròng trên sàn HSX với giá trị -22.8 tỷ đồng trong khi sàn HNX Mua ròng nhẹ với giá trị +5.5 tỷ đồng.

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng nhẹ và duy trì sắc xanh trong hầu hết thời gian giao dịch   , đóng cửa sát mốc mở cửa tại  902.3 điểm. Trên đồ thị hình thành nến Doji Star thể hiện sự lưỡng lự của 2 bên mua và bán ngay sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 900 điểm. Khối lượng khớp lệnh vẫn đang duy trì mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn luôn thận trọng trong giai đoạn hiện tại. Chỉ báo ADX đã giảm về dưới ngưỡng 25  thể hiện xu hướng Giảm đã triệt tiêu về mức không có xu hướng rõ ràng. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 862 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm.

Khuyến nghị đầu tư : Thị trường giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu sau 2 phiên điều chỉnh nhẹ với tương quan cung cầu khá cân bằng. Chúng tôi duy trì quan điểm khi dòng tiền lớn chưa tham gia thì sẽ khó có thể tạo thành xu hướng Tăng rõ nét trong khi rủi ro giảm sâu về vùng đáy cũ 862 điểm cũng ít có khả năng xảy ra trừ phi có những biến động quá xấu từ thị trường chứng khoán toàn cầu, do đó thị trường sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ với chỉ số VNINDEX có mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 890-903 điểm và nhiều khả năng sẽ giao dịch lình xình trong biên độ hẹp 890-915 điểm trong giai đoạn trước Tết Âm lịch. Nhà đầu tư nên tập trung xây dựng danh mục hiệu quả và xem xét giải ngân 1 phần trong nhịp điều chỉnh này với kì vọng vùng đáy thị trường có thể đã định hình trong khoảng 850-865 điểm ngay trong đầu tháng 1 vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG NGHIÊN CỨU

Research Advisory Department


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan