ROS 26.60 -0.90 (-3.3%)         MBB 22.55 0.35 (1.6%)         ASM 6.99 0.00 (0.0%)         HPG 21.15 0.40 (1.9%)         AAA 18.60 0.00 (0.0%)         ITA 3.11 0.00 (0.0%)         SHB 6.80 0.00 (0.0%)         LPB 8.40 0.50 (6.3%)         BID 35.35 -0.40 (-1.1%)         PVS 22.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         HBC 14.45 -0.15 (-1.0%)         CTG 21.70 0.10 (0.5%)         FLC 4.19 -0.01 (-0.2%)         SCR 7.07 -0.03 (-0.4%)         LDG 7.98 -0.02 (-0.3%)         GAB 10.75 -0.80 (-6.9%)         STB 11.55 0.05 (0.4%)         CEO 10.60 -0.30 (-2.8%)         VIC 119.80 3.30 (2.8%)         PVD 18.30 0.00 (0.0%)         PHR 69.00 1.50 (2.2%)         HDG 35.50 0.90 (2.6%)         TCB 21.05 0.00 (0.0%)         C69 20.80 0.90 (4.5%)         VRE 36.95 0.25 (0.7%)         HAG 5.32 0.02 (0.4%)         TLD 5.25 -0.03 (-0.6%)         YBM 11.60 0.65 (5.9%)         KBC 15.40 -0.20 (-1.3%)         ACB 30.90 -0.10 (-0.3%)         HAI 1.86 -0.02 (-1.1%)         DLG 1.49 -0.01 (-0.7%)         BSR 11.30 -0.10 (-0.9%)         SCI 15.90 1.40 (9.7%)         HSG 7.50 0.00 (0.0%)         HUT 2.50 0.00 (0.0%)         EVG 2.90 0.01 (0.4%)         GVR 14.20 0.10 (0.7%)         PHC 12.55 -0.05 (-0.4%)         MWG 108.30 1.80 (1.7%)         TIG 3.40 0.20 (6.3%)         VHM 85.90 1.30 (1.5%)         VCR 17.70 -1.90 (-9.7%)         PDR 26.10 0.10 (0.4%)         MPT 2.40 0.00 (0.0%)         SBT 16.50 -0.10 (-0.6%)         VGI 29.10 0.20 (0.7%)         E1VFVN30 14.64 0.05 (0.3%)         PPC 27.40 -0.10 (-0.4%)         LHG 18.40 -0.40 (-2.1%)         SSI 25.15 0.10 (0.4%)         PNJ 77.10 0.10 (0.1%)         POW 13.95 -0.05 (-0.4%)         MSN 79.10 -0.10 (-0.1%)         DGW 23.25 0.15 (0.7%)         HDB 26.10 0.00 (0.0%)         LCG 10.55 0.15 (1.4%)         PVB 20.40 0.40 (2.0%)         VNA 3.30 -0.50 (-13.2%)         SJF 3.22 0.05 (1.6%)         VCB 79.00 0.00 (0.0%)         VNM 125.20 -0.30 (-0.2%)         ANV 26.95 0.00 (0.0%)         KLF 1.30 0.00 (0.0%)         SHS 9.60 -0.10 (-1.0%)         AMD 1.79 -0.01 (-0.6%)         DRH 6.79 0.09 (1.3%)         GEG 23.80 0.00 (0.0%)         REE 33.15 0.30 (0.9%)         FPT 48.40 0.05 (0.1%)         HDC 15.70 0.70 (4.7%)         VPB 19.00 -0.10 (-0.5%)         DGC 32.70 1.40 (4.5%)         NDN 16.70 0.00 (0.0%)         TTH 3.70 -0.10 (-2.6%)         TNI 10.35 0.00 (0.0%)         BII 1.00 0.00 (0.0%)         PVT 16.60 0.05 (0.3%)         HCM 22.90 0.05 (0.2%)         IDI 7.26 0.00 (0.0%)         TCH 21.15 -0.10 (-0.5%)         HNG 18.35 0.35 (1.9%)         PLX 64.40 0.20 (0.3%)         VND 14.95 -0.05 (-0.3%)         LMH 16.50 0.20 (1.2%)         DPG 39.80 0.40 (1.0%)         NVB 8.00 -0.10 (-1.2%)         HHS 3.35 0.00 (0.0%)         MIG 12.50 0.20 (1.6%)         PVC 7.60 0.10 (1.3%)         TCM 26.20 -0.10 (-0.4%)         TNG 21.10 0.00 (0.0%)         PXS 5.41 0.24 (4.6%)         VCS 77.50 1.30 (1.7%)         DIG 13.75 -0.05 (-0.4%)         VGC 20.20 0.00 (0.0%)         VRG 15.00 0.60 (4.2%)         DPM 15.15 0.00 (0.0%)         VJC 132.00 0.00 (0.0%)        
Báo cáo nhận định thị trường ngày 26-10-2018 

Kính gửi Quý khách hàng,Phòng Phân tích & Tư vấn đầu tư – Công ty cổ phần Chứng khoán  Everest

 
 xin gửi tới Quý khách hàng  :  "Bản tin nhận định thị trường ngày 26.10.2018".

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                

Thị trường giảm điểm khá mạnh trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -1.03% xuống 900.82 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -1.27% xuống 101.79 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 20 phiên; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 3,620 tỷ đồng trong đó bao gồm 424 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường  duy trì mức thấp dưới ngưỡng cân bằng với 181 mã tăng và 244 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, GMD, PLX, BHN, KDH tăng; chiều giảm đáng chú ý có VHM, VCB, BID, CTG, MWG, VPB, VIC, NVL, MSN, VRE, TCB, VJC, VCI. Khối Ngoại Mua ròng không đáng kể trên sàn HSX với giá trị +8.7 tỷ đồng trong khi sàn HNX cũng Mua ròng nhẹ với giá trị +16.5 tỷ đồng.

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng điểm tuy nhiên sắc xanh nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ do cầu yếu, đóng cửa chỉ số này lùi về mức thấp nhất trong ngày tại 900.8 điểm. Trên đồ thị hình thành nến đen dài thể hiện xu hướng Giảm vẫn áp đảo và bên Bán vẫn đang chiếm hoàn toàn thế chủ động. Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp so với trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền bắt đáy hết sức dè dặt. Chỉ báo RSI(14) đã giảm xuống 25.6 thể hiện thị trường đang đi vào vùng quá bán. Chỉ báo trend ADX tăng lên mức cao cùng chiều với chỉ số sức mạnh giảm giá –DI cho thấy xu hướng ngắn hạn tiếp tục là Giảm. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 885 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 955 điểm.

Khuyến nghị đầu tư: Thị trường tiếp tục giảm điểm kéo dài chuỗi giảm điểm lên 7 phiên liên tiếp. Như vậy chỉ số VNINDEX đã quay lại vùng đáy của năm và sự phục hồi khi chạm mốc thấp nhất 885 điểm trong ngày hôm qua chỉ mới tạo nên được 1 nhịp nảy trong phiên và không duy trì được trong phiên kế tiếp, điều này cho thấy tâm lý vẫn hết sức bi quan và dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc tại vùng thấp điểm này. Chúng tôi cho rằng ngưỡng đáy 885 điểm sẽ tiếp tục được kiểm định trong đầu tuần tới và có thể xảy ra 2 kịch bản: kịch bản 1 là VNIDEX sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật tại đây lên vùng 910-920 điểm, kịch bản 2 là ngưỡng 885 điểm sẽ bị xuyên thủng và VNINDEX sẽ tìm điểm dừng ngắn hạn ở vùng giá 855-865 điểm. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ những tín hiệu tạo đáy mới xem xét giải ngân trở lại để tránh rủi ro đoán đáy sai sẽ chịu tổn thất đáng kể.


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan