ROS 32.45 -1.05 (-3.1%)         STB 12.05 0.10 (0.8%)         FLC 4.62 -0.05 (-1.1%)         SHB 7.20 -0.10 (-1.4%)         TCB 24.05 0.20 (0.8%)         AAA 17.55 -0.15 (-0.9%)         PVS 24.90 -0.30 (-1.2%)         HBC 16.90 -0.55 (-3.2%)         PVD 21.20 -0.20 (-0.9%)         SCR 7.18 -0.06 (-0.8%)         MBB 21.30 0.15 (0.7%)         CTG 21.25 -0.10 (-0.5%)         HVN 42.30 1.15 (2.8%)         HPG 32.90 0.10 (0.3%)         KBC 14.10 0.00 (0.0%)         POW 15.40 -0.10 (-0.7%)         VRE 36.00 -0.15 (-0.4%)         KSH 0.92 -0.06 (-6.1%)         HSG 8.14 -0.01 (-0.1%)         VPB 19.00 0.20 (1.1%)         HAG 5.15 -0.01 (-0.2%)         ART 2.80 0.10 (3.7%)         NBB 21.05 0.35 (1.7%)         ITA 3.18 -0.01 (-0.3%)         BID 33.05 0.35 (1.1%)         ASM 7.49 -0.09 (-1.2%)         SSI 26.05 -0.05 (-0.2%)         DLG 1.42 -0.03 (-2.1%)         BSR 14.40 0 (0.0%)         HDB 27.10 -0.05 (-0.2%)         DXG 19.00 0.10 (0.5%)         ACB 29.40 0.10 (0.3%)         MST 4.50 -0.10 (-2.2%)         HUT 3.50 0.00 (0.0%)         VGI 25.10 0 (0.0%)         SBT 18.25 -0.05 (-0.3%)         HQC 1.41 -0.01 (-0.7%)         OGC 4.50 0.02 (0.5%)         DPS 0.60 0.00 (0.0%)         HT1 16.40 -0.80 (-4.7%)         VHM 86.70 -0.10 (-0.1%)         VHG 1.25 0.08 (6.8%)         FPT 45.90 0.65 (1.4%)         SHS 11.90 -0.30 (-2.5%)         MSN 91.30 3.30 (3.8%)         TNG 22.70 -0.10 (-0.4%)         MWG 88.20 -0.10 (-0.1%)         NT2 28.55 0.45 (1.6%)         TCM 30.75 0.00 (0.0%)         LPB 8.30 0 (0.0%)         PDR 24.30 -0.10 (-0.4%)         LDG 9.50 -0.10 (-1.0%)         ANV 29.55 -1.00 (-3.3%)         DIG 14.40 0.10 (0.7%)         AMD 1.87 -0.01 (-0.5%)         SHI 8.19 0.02 (0.2%)         VNM 133.50 -4.00 (-2.9%)         LCG 10.40 -0.20 (-1.9%)         PLX 65.60 -0.60 (-0.9%)         BCG 6.00 0.08 (1.4%)         FTM 24.15 -0.10 (-0.4%)         HCM 25.55 -1.70 (-6.2%)         PPC 28.20 0.50 (1.8%)         VIC 117.50 0.00 (0.0%)         MPT 2.90 -0.10 (-3.3%)         TCH 21.25 0.00 (0.0%)         HAR 3.10 0.08 (2.7%)         GEX 22.85 -0.05 (-0.2%)         LMH 12.65 -0.40 (-3.1%)         IDI 8.09 -0.03 (-0.4%)         NLG 30.80 -0.10 (-0.3%)         E1VFVN30 14.98 0.04 (0.3%)         NDN 15.50 0.20 (1.3%)         VJC 118.80 0.50 (0.4%)         TTF 3.53 -0.05 (-1.4%)         GVR 11.50 0 (0.0%)         AAV 10.10 -0.30 (-2.9%)         DCS 0.50 0.00 (0.0%)         STK 25.05 1.45 (6.1%)         TPB 23.90 0.05 (0.2%)         KLF 1.50 -0.10 (-6.3%)         BII 1.00 0.00 (0.0%)         DGW 23.35 0.50 (2.2%)         BCC 8.80 -0.10 (-1.1%)         VIB 18.40 0 (0.0%)         QCG 5.30 -0.05 (-0.9%)         SJF 4.05 0.00 (0.0%)         BMP 46.65 1.30 (2.9%)         VCB 67.70 -0.10 (-0.2%)         PNJ 106.40 -1.60 (-1.5%)         GEG 23.60 0 (0.0%)         REE 33.35 -0.20 (-0.6%)         BVH 79.20 0.60 (0.8%)         VPI 41.60 -0.25 (-0.6%)         CII 23.45 0.30 (1.3%)         GMD 26.90 -0.30 (-1.1%)         PXL 6.30 0 (0.0%)         SRA 14.20 0.50 (3.7%)         VCR 19.60 1.70 (9.5%)         APG 7.88 -0.12 (-1.5%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      VJC là hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 48% thị phần.

·      Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, tổng lượng khách vận chuyển đạt hơn 23 triệu lượt (+33.5% YoY).

·      Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của VJC năm 2018 trước kiểm toán đạt 52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và 5,830 tỷ đồng (+9.9% YoY).

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·         Triển vọng ngành hàng không thế giới năm 2019 tích cực nhờ giá nhiên liệu dự kiến giảm 7.2% YoY.

·         Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao nhất thế giới. Tăng trưởng hành khách trung bình 10 năm trở lại đây của Việt Nam là 17.5%, gấp 3 lần thế giới và gấp gần 2 lần khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

·         VJC có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc nhóm thấp nhất Châu Á cũng như thế giới.

·         Tập trung phát triển thị trường thế giới sẽ giúp tăng doanh thu phụ trợ, tăng hiệu suất hoạt động do chi phí nhiên liệu trên các chặng quốc tế thấp hơn nội địa (do chính sách thuế, phí của các nước).

·         Đội bay tiếp tục được mở rộng: VJC vừa ký thêm hợp đồng mua 100 máy bay B737 MAX. Số lượng máy bay kế hoạch năm 2019 là 78 chiếc (+22% YoY).

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sự dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu VJC

·      Giá mục tiêu:  VJC được xác định giá hợp lý ở mức 151,578 đồng/cổ phiếu

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VJC

·      Rủi ro về gánh nặng nợ vay tiềm ẩn trong hoạt động Bán tái thuê, biến động giá nhiên liệu, tình trạng quá tải hạ tầng ở các sân bay và sự cố hàng không là những rủi ro chính của VJC.


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan