FLC 5.20 0.00 (0.0%)         ROS 32.40 -0.45 (-1.4%)         CTG 22.50 0.40 (1.8%)         SHB 7.70 0.00 (0.0%)         HPG 31.95 -0.05 (-0.2%)         MBB 22.90 0.10 (0.4%)         ITA 3.20 0.02 (0.6%)         PVS 21.00 0.20 (1.0%)         PVD 17.60 0.30 (1.7%)         DLG 1.63 -0.07 (-4.1%)         KBC 14.60 -0.10 (-0.7%)         HSG 9.36 0.16 (1.7%)         STB 12.55 0.05 (0.4%)         VRE 35.00 0.50 (1.5%)         TTF 3.75 0.00 (0.0%)         HAG 5.25 0.05 (1.0%)         AAA 16.30 0.20 (1.2%)         TCB 26.10 0.00 (0.0%)         VPB 21.00 0.00 (0.0%)         HBC 18.95 0.25 (1.3%)         POW 15.50 0.20 (1.3%)         HHS 4.15 0.05 (1.2%)         HQC 1.46 -0.03 (-2.0%)         DXG 22.70 0.20 (0.9%)         SCR 7.49 -0.01 (-0.1%)         VGC 21.40 0.20 (0.9%)         LDG 13.75 0.35 (2.6%)         PHR 53.20 -3.00 (-5.3%)         BID 35.10 0.30 (0.9%)         AMD 2.25 -0.03 (-1.3%)         ACB 30.50 0.10 (0.3%)         TNG 22.00 0.50 (2.3%)         HUT 4.00 0.10 (2.6%)         E1VFVN30 15.40 0.29 (1.9%)         TCM 29.55 -0.60 (-2.0%)         PLX 59.00 -0.50 (-0.8%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         LCG 11.00 -0.25 (-2.2%)         SBT 18.20 0.00 (0.0%)         OGC 5.24 0.05 (1.0%)         VCB 66.90 0.30 (0.5%)         FTM 18.50 0.00 (0.0%)         BSR 13.50 0 (0.0%)         HDB 31.00 0.00 (0.0%)         SSI 27.50 0.20 (0.7%)         CII 25.20 0.40 (1.6%)         IDI 8.30 -0.12 (-1.4%)         ASM 7.76 -0.04 (-0.5%)         VIC 118.60 1.60 (1.4%)         PPC 24.65 0.60 (2.5%)         GTN 17.90 -1.30 (-6.8%)         HVN 42.00 0 (0.0%)         VHM 91.10 2.90 (3.3%)         DIG 15.60 -0.20 (-1.3%)         IJC 11.80 0.20 (1.7%)         SHI 8.00 0.15 (1.9%)         GEX 22.80 0.00 (0.0%)         C4G 10.40 0 (0.0%)         VND 16.70 0.20 (1.2%)         NVB 8.50 -0.10 (-1.2%)         CEE 18.40 0.80 (4.6%)         VGT 13.20 0 (0.0%)         ART 2.60 0.00 (0.0%)         MSN 84.50 -0.50 (-0.6%)         GVR 12.50 0 (0.0%)         BWE 27.00 0.00 (0.0%)         PXL 6.60 0 (0.0%)         GAS 99.90 0.90 (0.9%)         DCM 9.10 -0.03 (-0.3%)         FPT 45.05 -0.05 (-0.1%)         MWG 87.20 -0.70 (-0.8%)         FIT 3.20 -0.15 (-4.5%)         HCD 4.80 -0.25 (-5.0%)         LMH 12.10 0.25 (2.1%)         QCG 5.29 0.00 (0.0%)         VCG 28.30 0.30 (1.1%)         MPC 47.70 0 (0.0%)         GEG 20.60 0 (0.0%)         SZC 17.50 1.05 (6.4%)         PDR 27.60 0.10 (0.4%)         SHS 11.40 0.10 (0.9%)         NDN 13.20 -0.10 (-0.8%)         VGI 26.20 0 (0.0%)         TGG 2.78 0.03 (1.1%)         CTI 24.60 -0.40 (-1.6%)         HHP 16.10 0.40 (2.6%)         HCM 29.15 0.15 (0.5%)         VNM 136.50 0.50 (0.4%)         TOP 1.20 0 (0.0%)         G36 5.00 0 (0.0%)         OIL 14.20 0 (0.0%)         LPB 9.30 0 (0.0%)         TDH 11.85 0.25 (2.2%)         TLD 6.50 -0.48 (-6.9%)         VJC 118.90 0.40 (0.3%)         KSB 28.05 0.25 (0.9%)         VNG 23.60 0.80 (3.5%)         APG 8.89 -0.66 (-6.9%)         PNJ 102.20 1.70 (1.7%)         HDC 16.30 -0.10 (-0.6%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      VJC là hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 48% thị phần.

·      Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, tổng lượng khách vận chuyển đạt hơn 23 triệu lượt (+33.5% YoY).

·      Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của VJC năm 2018 trước kiểm toán đạt 52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và 5,830 tỷ đồng (+9.9% YoY).

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·         Triển vọng ngành hàng không thế giới năm 2019 tích cực nhờ giá nhiên liệu dự kiến giảm 7.2% YoY.

·         Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao nhất thế giới. Tăng trưởng hành khách trung bình 10 năm trở lại đây của Việt Nam là 17.5%, gấp 3 lần thế giới và gấp gần 2 lần khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

·         VJC có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc nhóm thấp nhất Châu Á cũng như thế giới.

·         Tập trung phát triển thị trường thế giới sẽ giúp tăng doanh thu phụ trợ, tăng hiệu suất hoạt động do chi phí nhiên liệu trên các chặng quốc tế thấp hơn nội địa (do chính sách thuế, phí của các nước).

·         Đội bay tiếp tục được mở rộng: VJC vừa ký thêm hợp đồng mua 100 máy bay B737 MAX. Số lượng máy bay kế hoạch năm 2019 là 78 chiếc (+22% YoY).

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sự dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu VJC

·      Giá mục tiêu:  VJC được xác định giá hợp lý ở mức 151,578 đồng/cổ phiếu

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VJC

·      Rủi ro về gánh nặng nợ vay tiềm ẩn trong hoạt động Bán tái thuê, biến động giá nhiên liệu, tình trạng quá tải hạ tầng ở các sân bay và sự cố hàng không là những rủi ro chính của VJC.


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan