HAG 5.55 0.16 (3.0%)         ROS 30.95 -0.05 (-0.2%)         BII 1.10 -0.10 (-8.3%)         HBC 16.60 -0.70 (-4.1%)         KVC 1.60 0.10 (6.7%)         HPG 33.10 -0.25 (-0.8%)         TTF 3.43 -0.25 (-6.8%)         FLC 4.86 -0.04 (-0.8%)         OGC 3.76 -0.26 (-6.5%)         BSR 13.60 0 (0.0%)         STB 11.85 -0.20 (-1.7%)         HSG 7.96 -0.03 (-0.4%)         BCG 6.27 -0.03 (-0.5%)         AAA 17.90 -0.20 (-1.1%)         PVD 19.05 0.05 (0.3%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         KBC 14.65 0.00 (0.0%)         TIG 3.50 -0.30 (-7.9%)         VRE 35.15 -0.25 (-0.7%)         PPI 1.16 -0.08 (-6.5%)         PVS 23.20 -0.10 (-0.4%)         HUT 3.60 0.10 (2.9%)         KSH 1.40 -0.04 (-2.8%)         ITA 2.98 -0.08 (-2.6%)         DPS 0.80 0.00 (0.0%)         CTG 21.05 -0.35 (-1.6%)         SSI 25.50 -0.20 (-0.8%)         HDB 28.10 -0.25 (-0.9%)         SCR 7.21 -0.09 (-1.2%)         PVV 0.80 -0.10 (-11.1%)         TCM 28.85 -0.15 (-0.5%)         MBB 21.50 0.00 (0.0%)         E1VFVN30 14.63 -0.17 (-1.2%)         HCD 4.87 0.11 (2.3%)         ASM 7.45 -0.10 (-1.3%)         DLG 1.59 -0.06 (-3.6%)         VGC 19.40 0.30 (1.6%)         HKB 1.10 -0.10 (-8.3%)         SPI 1.10 -0.10 (-8.3%)         FPT 48.80 0.25 (0.5%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         VPB 19.05 -0.25 (-1.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         HVG 5.98 -0.45 (-7.0%)         PDR 23.30 0.00 (0.0%)         LCG 10.40 -0.40 (-3.7%)         PPC 27.00 0.00 (0.0%)         QCG 5.35 -0.05 (-0.9%)         HNG 15.45 0.05 (0.3%)         ACB 30.00 -0.10 (-0.3%)         FTM 20.90 -0.05 (-0.2%)         LMH 12.50 0.00 (0.0%)         MPT 3.40 -0.10 (-2.9%)         AMD 2.07 -0.02 (-1.0%)         SBT 18.25 0.00 (0.0%)         LDG 12.00 -0.10 (-0.8%)         SHI 8.32 -0.06 (-0.7%)         TCB 24.15 -0.20 (-0.8%)         ART 3.00 0.00 (0.0%)         VHM 90.20 0.50 (0.6%)         VJC 115.20 0.70 (0.6%)         HQC 1.42 0.00 (0.0%)         SBS 1.70 0 (0.0%)         KLF 1.70 0.00 (0.0%)         HVN 40.40 0 (0.0%)         C4G 10.70 0 (0.0%)         IDI 8.55 -0.18 (-2.1%)         HPX 27.55 0.65 (2.4%)         NLG 29.50 -0.25 (-0.8%)         NDN 12.50 -0.30 (-2.3%)         PVT 16.40 0.05 (0.3%)         TCH 21.20 0.05 (0.2%)         HVH 26.00 0.25 (1.0%)         TOP 1.00 0 (0.0%)         TPB 21.20 -0.25 (-1.2%)         POW 14.35 -0.15 (-1.0%)         SDD 3.10 0.10 (3.3%)         VIC 113.60 -0.20 (-0.2%)         TNG 20.90 -0.20 (-1.0%)         DAH 8.68 -0.27 (-3.0%)         HSL 10.00 0.15 (1.5%)         PVX 1.30 -0.10 (-7.1%)         TDH 11.80 0.10 (0.9%)         NTL 23.30 0.30 (1.3%)         HDG 37.85 -0.65 (-1.7%)         BID 34.50 -0.10 (-0.3%)         CRE 26.15 0.05 (0.2%)         VEA 48.40 0 (0.0%)         DXG 21.30 -0.20 (-0.9%)         CTI 24.45 -0.35 (-1.4%)         VPI 42.00 0.25 (0.6%)         VNM 129.50 0.00 (0.0%)         HCM 25.40 -0.50 (-1.9%)         VNE 4.46 -0.02 (-0.5%)         DCS 0.70 0.00 (0.0%)         GEG 23.50 0 (0.0%)         QBS 3.75 0.05 (1.4%)         EVG 2.88 0.00 (0.0%)         NVB 9.20 0.30 (3.4%)         ANV 25.70 -0.50 (-1.9%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HoSE) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Cotecons là đơn vị tổng thầu dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng, có khả năng thi công các dự án mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

·      Một trong nhưng lợi thế cạnh tranh của Cotecons khi tham gia vào các siêu dự án chính là sự hỗ trợ đắc lực của các Công ty con và Công ty liên kết tạo thành một chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế tới thi công dự án.

·      Cotecons đang triển khai hơn 50 dự án D&B (thiết kế và xây dựng) trên khắp cả nước. CTD là nhà thầu có giá trị dự án D&B lớn nhất Việt Nam.

·      CTD là công ty có cơ cấu nguồn vốn lành mạnh không sử dụng vốn vay để tài trợ các khoản phải thu của khách hàn, giúp CTD dễ dàng duy trì lợi thế và vượt qua các giai đoạn suy thoái của ngành và chớp lấy nhiều cơ hội khi thị trường phục hồi.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Việc chủ trương sáp nhập các công ty thành viên sẽ được đưa vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và sẽ tạo điều kiện để CTD hoạt động thống nhất và minh bạch.

·      Nếu như việc sáp nhập Ricons được hoàn tất, thì các nguồn lực được tập trung, CTD có thể cải thiện được biên lợi nhuận gộp đạt 7%-8% và kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 3 tỷ USD vào năm 2020.

·      Dự án Vincity sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu chính cho CTD trong các năm tới do CTD sẽ là một trong những nhà thầu chính trong dự án Vincity.

·      Tỷ lệ tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 26.5% trên tổng tài sản. Điều này sẽ giúp CTD duy trì được lượng cổ tức tiền mặt đều đặn trong các năm tới.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E để định giá cổ phiếu CTD.

·      Giá mục tiêu: CTD được xác định giá hợp lý ở mức 195,000 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu CTD.

Rủi ro chính của CTD đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản. ...

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan