A32 22.00 0 (0.0%)         AAA 15.00 0 (0.0%)         AAM 13.80 0 (0.0%)         AAV 9.50 0 (0.0%)         ABC 9.50 0 (0.0%)         ABI 24.30 0 (0.0%)         ABR 5.30 0 (0.0%)         ABT 45.00 0 (0.0%)         AC4 6.00 0 (0.0%)         ACB 30.30 0 (0.0%)         ACC 21.70 0 (0.0%)         ACE 22.20 0 (0.0%)         ACL 41.10 0 (0.0%)         ACM 0.60 0 (0.0%)         ACS 15.50 0 (0.0%)         ACV 88.20 0 (0.0%)         ADC 16.20 0 (0.0%)         ADP 27.80 0 (0.0%)         ADS 13.30 0 (0.0%)         AFC 10.30 0 (0.0%)         AFX 3.20 0 (0.0%)         AG1 10.00 0 (0.0%)         AGF 4.50 0 (0.0%)         AGM 11.40 0 (0.0%)         AGP 25.00 0 (0.0%)         AGR 3.51 0 (0.0%)         AGX 29.80 0 (0.0%)         ALT 12.40 0 (0.0%)         ALV 3.10 0 (0.0%)         AMC 23.50 0 (0.0%)         AMD 3.04 0 (0.0%)         AME 14.90 0 (0.0%)         AMP 19.00 0 (0.0%)         AMS 8.40 0 (0.0%)         AMV 33.00 0 (0.0%)         ANT 7.40 0 (0.0%)         ANV 28.90 0 (0.0%)         APC 31.75 0 (0.0%)         APF 32.00 0 (0.0%)         APG 8.50 0 (0.0%)         API 21.50 0 (0.0%)         APL 15.60 0 (0.0%)         APP 4.90 0 (0.0%)         APS 3.10 0 (0.0%)         ARM 48.50 0 (0.0%)         ART 2.30 0 (0.0%)         ASA 0.70 0 (0.0%)         ASD 5.20 0 (0.0%)         ASM 8.54 0 (0.0%)         ASP 6.58 0 (0.0%)         AST 69.00 0 (0.0%)         ATA 0.30 0 (0.0%)         ATB 0.70 0 (0.0%)         ATG 1.38 0 (0.0%)         ATS 38.80 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 32.50 0 (0.0%)         AVF 0.30 0 (0.0%)         B82 1.10 0 (0.0%)         BAB 20.70 0 (0.0%)         BAL 40.30 0 (0.0%)         BAX 27.00 0 (0.0%)         BBC 67.00 0 (0.0%)         BBM 10.70 0 (0.0%)         BBS 10.60 0 (0.0%)         BBT 18.40 0 (0.0%)         BCB 10.10 0 (0.0%)         BCC 7.00 0 (0.0%)         BCE 6.39 0 (0.0%)         BCG 5.98 0 (0.0%)         BCM 24.10 0 (0.0%)         BCP 8.50 0 (0.0%)         BDB 10.50 0 (0.0%)         BDC 9.10 0 (0.0%)         BDF 11.00 0 (0.0%)         BDG 38.20 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 10.80 0 (0.0%)         BDW 10.90 0 (0.0%)         BED 27.80 0 (0.0%)         BEL 15.70 0 (0.0%)         BFC 22.00 0 (0.0%)         BGW 10.00 0 (0.0%)         BHA 16.90 0 (0.0%)         BHC 2.00 0 (0.0%)         BHG 12.00 0 (0.0%)         BHK 12.00 0 (0.0%)         BHN 81.00 0 (0.0%)         BHP 6.00 0 (0.0%)         BHT 2.70 0 (0.0%)         BIC 25.30 0 (0.0%)         BID 32.90 0 (0.0%)         BII 0.70 0 (0.0%)         BIO 10.00 0 (0.0%)         BKC 9.10 0 (0.0%)         BLF 3.70 0 (0.0%)         BLI 6.20 0 (0.0%)         BLN 7.10 0 (0.0%)         BLT 12.60 0 (0.0%)         BLW 12.00 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HoSE) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Cotecons là đơn vị tổng thầu dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng, có khả năng thi công các dự án mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

·      Một trong nhưng lợi thế cạnh tranh của Cotecons khi tham gia vào các siêu dự án chính là sự hỗ trợ đắc lực của các Công ty con và Công ty liên kết tạo thành một chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế tới thi công dự án.

·      Cotecons đang triển khai hơn 50 dự án D&B (thiết kế và xây dựng) trên khắp cả nước. CTD là nhà thầu có giá trị dự án D&B lớn nhất Việt Nam.

·      CTD là công ty có cơ cấu nguồn vốn lành mạnh không sử dụng vốn vay để tài trợ các khoản phải thu của khách hàn, giúp CTD dễ dàng duy trì lợi thế và vượt qua các giai đoạn suy thoái của ngành và chớp lấy nhiều cơ hội khi thị trường phục hồi.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Việc chủ trương sáp nhập các công ty thành viên sẽ được đưa vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và sẽ tạo điều kiện để CTD hoạt động thống nhất và minh bạch.

·      Nếu như việc sáp nhập Ricons được hoàn tất, thì các nguồn lực được tập trung, CTD có thể cải thiện được biên lợi nhuận gộp đạt 7%-8% và kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 3 tỷ USD vào năm 2020.

·      Dự án Vincity sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu chính cho CTD trong các năm tới do CTD sẽ là một trong những nhà thầu chính trong dự án Vincity.

·      Tỷ lệ tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 26.5% trên tổng tài sản. Điều này sẽ giúp CTD duy trì được lượng cổ tức tiền mặt đều đặn trong các năm tới.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E để định giá cổ phiếu CTD.

·      Giá mục tiêu: CTD được xác định giá hợp lý ở mức 195,000 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu CTD.

Rủi ro chính của CTD đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản. ...

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan