ROS 32.45 -1.05 (-3.1%)         STB 12.05 0.10 (0.8%)         FLC 4.62 -0.05 (-1.1%)         SHB 7.20 -0.10 (-1.4%)         TCB 24.05 0.20 (0.8%)         AAA 17.55 -0.15 (-0.9%)         PVS 24.90 -0.30 (-1.2%)         HBC 16.90 -0.55 (-3.2%)         PVD 21.20 -0.20 (-0.9%)         SCR 7.18 -0.06 (-0.8%)         MBB 21.30 0.15 (0.7%)         CTG 21.25 -0.10 (-0.5%)         HVN 42.30 1.15 (2.8%)         HPG 32.90 0.10 (0.3%)         KBC 14.10 0.00 (0.0%)         POW 15.40 -0.10 (-0.7%)         VRE 36.00 -0.15 (-0.4%)         KSH 0.92 -0.06 (-6.1%)         HSG 8.14 -0.01 (-0.1%)         VPB 19.00 0.20 (1.1%)         HAG 5.15 -0.01 (-0.2%)         ART 2.80 0.10 (3.7%)         NBB 21.05 0.35 (1.7%)         ITA 3.18 -0.01 (-0.3%)         BID 33.05 0.35 (1.1%)         ASM 7.49 -0.09 (-1.2%)         SSI 26.05 -0.05 (-0.2%)         DLG 1.42 -0.03 (-2.1%)         BSR 14.40 0 (0.0%)         HDB 27.10 -0.05 (-0.2%)         DXG 19.00 0.10 (0.5%)         ACB 29.40 0.10 (0.3%)         MST 4.50 -0.10 (-2.2%)         HUT 3.50 0.00 (0.0%)         VGI 25.10 0 (0.0%)         SBT 18.25 -0.05 (-0.3%)         HQC 1.41 -0.01 (-0.7%)         OGC 4.50 0.02 (0.5%)         DPS 0.60 0.00 (0.0%)         HT1 16.40 -0.80 (-4.7%)         VHM 86.70 -0.10 (-0.1%)         VHG 1.25 0.08 (6.8%)         FPT 45.90 0.65 (1.4%)         SHS 11.90 -0.30 (-2.5%)         MSN 91.30 3.30 (3.8%)         TNG 22.70 -0.10 (-0.4%)         MWG 88.20 -0.10 (-0.1%)         NT2 28.55 0.45 (1.6%)         TCM 30.75 0.00 (0.0%)         LPB 8.30 0 (0.0%)         PDR 24.30 -0.10 (-0.4%)         LDG 9.50 -0.10 (-1.0%)         ANV 29.55 -1.00 (-3.3%)         DIG 14.40 0.10 (0.7%)         AMD 1.87 -0.01 (-0.5%)         SHI 8.19 0.02 (0.2%)         VNM 133.50 -4.00 (-2.9%)         LCG 10.40 -0.20 (-1.9%)         PLX 65.60 -0.60 (-0.9%)         BCG 6.00 0.08 (1.4%)         FTM 24.15 -0.10 (-0.4%)         HCM 25.55 -1.70 (-6.2%)         PPC 28.20 0.50 (1.8%)         VIC 117.50 0.00 (0.0%)         MPT 2.90 -0.10 (-3.3%)         TCH 21.25 0.00 (0.0%)         HAR 3.10 0.08 (2.7%)         GEX 22.85 -0.05 (-0.2%)         LMH 12.65 -0.40 (-3.1%)         IDI 8.09 -0.03 (-0.4%)         NLG 30.80 -0.10 (-0.3%)         E1VFVN30 14.98 0.04 (0.3%)         NDN 15.50 0.20 (1.3%)         VJC 118.80 0.50 (0.4%)         TTF 3.53 -0.05 (-1.4%)         GVR 11.50 0 (0.0%)         AAV 10.10 -0.30 (-2.9%)         DCS 0.50 0.00 (0.0%)         STK 25.05 1.45 (6.1%)         TPB 23.90 0.05 (0.2%)         KLF 1.50 -0.10 (-6.3%)         BII 1.00 0.00 (0.0%)         DGW 23.35 0.50 (2.2%)         BCC 8.80 -0.10 (-1.1%)         VIB 18.40 0 (0.0%)         QCG 5.30 -0.05 (-0.9%)         SJF 4.05 0.00 (0.0%)         BMP 46.65 1.30 (2.9%)         VCB 67.70 -0.10 (-0.2%)         PNJ 106.40 -1.60 (-1.5%)         GEG 23.60 0 (0.0%)         REE 33.35 -0.20 (-0.6%)         BVH 79.20 0.60 (0.8%)         VPI 41.60 -0.25 (-0.6%)         CII 23.45 0.30 (1.3%)         GMD 26.90 -0.30 (-1.1%)         PXL 6.30 0 (0.0%)         SRA 14.20 0.50 (3.7%)         VCR 19.60 1.70 (9.5%)         APG 7.88 -0.12 (-1.5%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu MSN 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Masan có vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng tiêu dùng nội địa (47% thị phần đối với mảng hàng nước mắm, nước tương*) cũng như hoạt động trong ngành tài nguyên có những bước phát triển vượt bậc.

·      Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Riêng thị trường bia có giá trị 6.8 tỷ USD vào cuối 2017 và tăng 300% kể từ 2002**. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 10% hàng năm. Với lợi thế dẫn đầu, dư địa tăng trưởng của Masan trong thị trường hàng tiêu dùng cao.

·      Masan sở hữu mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, năm ngoài Trung Quốc. Đây là tài sản đem lại giá trị tiềm năng rất lớn cho Masan.

·      Masan tham gia vào thị trường thịt tươi từ 2019. Đây là thị trường nội địa có giá trị 18.3 tỷ USD, CAGR 3.1%*** và đang được thống lĩnh bởi chợ truyền thống với 85% người mua và còn nhiều dư địa để phát triển.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Ngành hàng thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ hồi phục trong năm 2019 sau cuộc khủng hoảng giá thịt heo. Masan đang hoàn chỉnh mô hình 3F (Feed-Farm-Food), giúp cho việc nâng cao và bình ổn biên lợi nhuận gộp.

·      Giá vonfram tiếp tục tăng nhờ Trung Quốc hạn chế nguồn cung. Lợi nhuận từ mảng tài nguyên dự báo sẽ tích cực trong năm 2019

·      Techcombank tiếp tục là nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động của Masan.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MSN.

·      Giá mục tiêu:  MSN được xác định giá hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MSN.

Rủi ro chính của MSN đó là biến động giá thịt heo hơi, vonfram và cạnh tranh với các đối thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan