FLC 5.20 0.00 (0.0%)         ROS 32.40 -0.45 (-1.4%)         CTG 22.50 0.40 (1.8%)         SHB 7.70 0.00 (0.0%)         HPG 31.95 -0.05 (-0.2%)         MBB 22.90 0.10 (0.4%)         ITA 3.20 0.02 (0.6%)         PVS 21.00 0.20 (1.0%)         PVD 17.60 0.30 (1.7%)         DLG 1.63 -0.07 (-4.1%)         KBC 14.60 -0.10 (-0.7%)         HSG 9.36 0.16 (1.7%)         STB 12.55 0.05 (0.4%)         VRE 35.00 0.50 (1.5%)         TTF 3.75 0.00 (0.0%)         HAG 5.25 0.05 (1.0%)         AAA 16.30 0.20 (1.2%)         TCB 26.10 0.00 (0.0%)         VPB 21.00 0.00 (0.0%)         HBC 18.95 0.25 (1.3%)         POW 15.50 0.20 (1.3%)         HHS 4.15 0.05 (1.2%)         HQC 1.46 -0.03 (-2.0%)         DXG 22.70 0.20 (0.9%)         SCR 7.49 -0.01 (-0.1%)         VGC 21.40 0.20 (0.9%)         LDG 13.75 0.35 (2.6%)         PHR 53.20 -3.00 (-5.3%)         BID 35.10 0.30 (0.9%)         AMD 2.25 -0.03 (-1.3%)         ACB 30.50 0.10 (0.3%)         TNG 22.00 0.50 (2.3%)         HUT 4.00 0.10 (2.6%)         E1VFVN30 15.40 0.29 (1.9%)         TCM 29.55 -0.60 (-2.0%)         PLX 59.00 -0.50 (-0.8%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         LCG 11.00 -0.25 (-2.2%)         SBT 18.20 0.00 (0.0%)         OGC 5.24 0.05 (1.0%)         VCB 66.90 0.30 (0.5%)         FTM 18.50 0.00 (0.0%)         BSR 13.50 0 (0.0%)         HDB 31.00 0.00 (0.0%)         SSI 27.50 0.20 (0.7%)         CII 25.20 0.40 (1.6%)         IDI 8.30 -0.12 (-1.4%)         ASM 7.76 -0.04 (-0.5%)         VIC 118.60 1.60 (1.4%)         PPC 24.65 0.60 (2.5%)         GTN 17.90 -1.30 (-6.8%)         HVN 42.00 0 (0.0%)         VHM 91.10 2.90 (3.3%)         DIG 15.60 -0.20 (-1.3%)         IJC 11.80 0.20 (1.7%)         SHI 8.00 0.15 (1.9%)         GEX 22.80 0.00 (0.0%)         C4G 10.40 0 (0.0%)         VND 16.70 0.20 (1.2%)         NVB 8.50 -0.10 (-1.2%)         CEE 18.40 0.80 (4.6%)         VGT 13.20 0 (0.0%)         ART 2.60 0.00 (0.0%)         MSN 84.50 -0.50 (-0.6%)         GVR 12.50 0 (0.0%)         BWE 27.00 0.00 (0.0%)         PXL 6.60 0 (0.0%)         GAS 99.90 0.90 (0.9%)         DCM 9.10 -0.03 (-0.3%)         FPT 45.05 -0.05 (-0.1%)         MWG 87.20 -0.70 (-0.8%)         FIT 3.20 -0.15 (-4.5%)         HCD 4.80 -0.25 (-5.0%)         LMH 12.10 0.25 (2.1%)         QCG 5.29 0.00 (0.0%)         VCG 28.30 0.30 (1.1%)         MPC 47.70 0 (0.0%)         GEG 20.60 0 (0.0%)         SZC 17.50 1.05 (6.4%)         PDR 27.60 0.10 (0.4%)         SHS 11.40 0.10 (0.9%)         NDN 13.20 -0.10 (-0.8%)         VGI 26.20 0 (0.0%)         TGG 2.78 0.03 (1.1%)         CTI 24.60 -0.40 (-1.6%)         HHP 16.10 0.40 (2.6%)         HCM 29.15 0.15 (0.5%)         VNM 136.50 0.50 (0.4%)         TOP 1.20 0 (0.0%)         G36 5.00 0 (0.0%)         OIL 14.20 0 (0.0%)         LPB 9.30 0 (0.0%)         TDH 11.85 0.25 (2.2%)         TLD 6.50 -0.48 (-6.9%)         VJC 118.90 0.40 (0.3%)         KSB 28.05 0.25 (0.9%)         VNG 23.60 0.80 (3.5%)         APG 8.89 -0.66 (-6.9%)         PNJ 102.20 1.70 (1.7%)         HDC 16.30 -0.10 (-0.6%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu MSN 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Masan có vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng tiêu dùng nội địa (47% thị phần đối với mảng hàng nước mắm, nước tương*) cũng như hoạt động trong ngành tài nguyên có những bước phát triển vượt bậc.

·      Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Riêng thị trường bia có giá trị 6.8 tỷ USD vào cuối 2017 và tăng 300% kể từ 2002**. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 10% hàng năm. Với lợi thế dẫn đầu, dư địa tăng trưởng của Masan trong thị trường hàng tiêu dùng cao.

·      Masan sở hữu mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, năm ngoài Trung Quốc. Đây là tài sản đem lại giá trị tiềm năng rất lớn cho Masan.

·      Masan tham gia vào thị trường thịt tươi từ 2019. Đây là thị trường nội địa có giá trị 18.3 tỷ USD, CAGR 3.1%*** và đang được thống lĩnh bởi chợ truyền thống với 85% người mua và còn nhiều dư địa để phát triển.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Ngành hàng thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ hồi phục trong năm 2019 sau cuộc khủng hoảng giá thịt heo. Masan đang hoàn chỉnh mô hình 3F (Feed-Farm-Food), giúp cho việc nâng cao và bình ổn biên lợi nhuận gộp.

·      Giá vonfram tiếp tục tăng nhờ Trung Quốc hạn chế nguồn cung. Lợi nhuận từ mảng tài nguyên dự báo sẽ tích cực trong năm 2019

·      Techcombank tiếp tục là nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động của Masan.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MSN.

·      Giá mục tiêu:  MSN được xác định giá hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MSN.

Rủi ro chính của MSN đó là biến động giá thịt heo hơi, vonfram và cạnh tranh với các đối thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan