ROS 31.60 -0.85 (-2.6%)         SHB 7.20 0.00 (0.0%)         PVD 20.80 -0.40 (-1.9%)         CTG 21.55 0.30 (1.4%)         MBB 21.55 0.25 (1.2%)         PVS 24.40 -0.50 (-2.0%)         STB 12.05 0.00 (0.0%)         HAG 5.16 0.01 (0.2%)         HBC 16.70 -0.20 (-1.2%)         MST 4.40 -0.10 (-2.2%)         AAA 17.30 -0.25 (-1.4%)         FLC 4.60 -0.02 (-0.4%)         POW 15.45 0.05 (0.3%)         VHG 1.33 0.08 (6.4%)         HSG 8.16 0.02 (0.3%)         HPG 33.00 0.10 (0.3%)         VPB 19.10 0.10 (0.5%)         MPT 2.90 0 (0.0%)         NDN 14.90 -0.60 (-3.9%)         SHS 11.70 -0.20 (-1.7%)         BSR 14.20 0 (0.0%)         TCB 23.70 -0.35 (-1.5%)         HUT 3.40 -0.10 (-2.9%)         HVN 42.60 0.30 (0.7%)         SSI 26.05 0.00 (0.0%)         KBC 14.05 -0.05 (-0.4%)         FPT 45.25 -0.65 (-1.4%)         ASM 7.49 0.00 (0.0%)         SCR 7.17 -0.01 (-0.1%)         DLG 1.41 -0.01 (-0.7%)         ACB 29.60 0.20 (0.7%)         BID 33.20 0.15 (0.5%)         HQC 1.40 -0.01 (-0.7%)         E1VFVN30 14.80 -0.18 (-1.2%)         DCS 0.40 -0.10 (-20.0%)         VRE 35.80 -0.20 (-0.6%)         TNG 22.30 -0.40 (-1.8%)         TCM 30.55 -0.20 (-0.7%)         KSH 0.86 -0.06 (-6.5%)         ITA 3.16 -0.02 (-0.6%)         QBS 3.35 0.19 (6.0%)         HAR 3.25 0.15 (4.8%)         OGC 4.31 -0.19 (-4.2%)         PLX 66.30 0.70 (1.1%)         LDG 9.40 -0.10 (-1.1%)         SBT 18.20 -0.05 (-0.3%)         TTF 3.49 -0.04 (-1.1%)         HNG 15.75 0.40 (2.6%)         PDR 24.40 0.10 (0.4%)         KLF 1.60 0.10 (6.7%)         DIG 14.35 -0.05 (-0.4%)         APG 8.00 0.12 (1.5%)         SJF 4.05 0.00 (0.0%)         SHI 8.20 0.01 (0.1%)         FTM 23.40 -0.75 (-3.1%)         BCG 6.05 0.05 (0.8%)         NLG 30.70 -0.10 (-0.3%)         QCG 5.22 -0.08 (-1.5%)         HCM 25.50 -0.05 (-0.2%)         VJC 119.50 0.70 (0.6%)         VHM 86.50 -0.20 (-0.2%)         VND 16.70 0.10 (0.6%)         DXG 19.00 0.00 (0.0%)         MWG 88.50 0.30 (0.3%)         AMD 1.84 -0.03 (-1.6%)         HDB 27.00 -0.10 (-0.4%)         VCB 67.20 -0.50 (-0.7%)         GEX 22.60 -0.25 (-1.1%)         PNJ 107.40 1.00 (0.9%)         VNM 132.10 -1.40 (-1.1%)         DGW 23.40 0.05 (0.2%)         NVB 8.70 0.00 (0.0%)         HAH 13.80 0.25 (1.9%)         LCG 10.20 -0.20 (-1.9%)         LPB 8.30 0 (0.0%)         DRC 22.65 0.15 (0.7%)         ART 2.80 0.00 (0.0%)         TPB 23.90 0.00 (0.0%)         DHC 40.90 0.40 (1.0%)         GVR 11.80 0 (0.0%)         ANV 29.80 0.25 (0.9%)         PPC 27.80 -0.40 (-1.4%)         VHC 91.20 -0.80 (-0.9%)         GTN 18.15 0.50 (2.8%)         EVG 2.80 0.05 (1.8%)         IDI 8.09 0.00 (0.0%)         HSL 10.40 0.10 (1.0%)         NT2 28.05 -0.50 (-1.8%)         GMD 26.95 0.05 (0.2%)         GEG 23.60 0 (0.0%)         MSN 90.00 -1.30 (-1.4%)         TGG 4.13 0.02 (0.5%)         TCH 21.25 0.00 (0.0%)         BCC 8.70 -0.10 (-1.1%)         DCM 8.60 0.00 (0.0%)         VPI 41.60 0.00 (0.0%)         NVL 57.70 -1.30 (-2.2%)         HT1 16.50 0.10 (0.6%)         HPX 26.35 0.15 (0.6%)         C4G 10.10 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB: HoSE) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·         PTB đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu tích cực từ 15%-25% cho từng mảng hoạt động trong năm 2019.

·         Việc nhận dự án chuyển nhượng từ Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng trong tháng 07.2019 với giá bán trung bình dự kiến 25 triệu đồng/m2.

·         Ngành ô tô dự báo sẽ có nhiều cạnh tranh hơn trong năm 2019.

·         Chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, PTB sẽ được hưởng lợi khi các đơn hàng đang có xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Việc mua 1.5 triệu cổ phiếu quỹ (chiếm 3.1%) từ 19.03.2019 tới 17.04.2019 tạo động lực tăng giá ngắn hạn.

·      Cổ tức tiền mặt hàng năm từ 10% trở lên. Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 30% cổ phiếu và tiền mặt.

·      Cơ cấu tài chính lành mạnh, không có nợ vay dài hạn tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn đạt 1.25x, tỷ lệ này khá an toàn.

·      Kinh doanh đá và kinh doanh gỗ được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2019 dựa trên việc thâu tóm các mỏ đá mới nâng số lượng mỏ đá sở hữu lên 11 mỏ đá và ngành gỗ có nhiều đơn hàng do hưởng lợi từ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

·      Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PTB đạt lần lượt là 6,078 tỷ đồng (+28.7% yoy) và 485 tỷ đồng (+21.5% yoy).

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp PE để định giá cổ phiếu PTB.

·      Giá mục tiêu: PTB được xác định giá hợp lý ở mức 78,700 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PTB.

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan