HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Chuyển tiền trực tuyến 
  Chức năng này dùng để chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán của Quý khách mở tại EVS đến  tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam mà Quý khách đã đăng ký với EVS.
Bước 1
Quý khách đăng nhập vào Vi-Trade và chọn mục CK trực tuyến tại phần Tài khoản sẽ xuất hiện màn hình như dưới đây:
 
 
Nửa bên dưới của màn hình hiển thị các thông tin chi tiết về số dư tiền có thể chuyển của quý khách cũng như hạn mức chuyển tiền còn lại
1.    Thực dư: Số dư tiền hiện có trong tài khoản của quý khách
2.    Khả dụng: Số tiền tối đa có thể chuyển = Thực dư + Tiền bán chứng khoán chờ về nếu có của quý khách (Quý khách có thể chuyển số tiền bán chờ về mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán. Hệ thống sẽ tự động sinh ra giao dịch ứng trước tiền bán cho quý khách nếu cần thiết)
3.    Tối thiểu một lần chuyển: Hạn mức tối thiều cho 01 lần chuyển tiền. EVS có thể thay đổi hạn mức này theo từng thời kỳ.  
4.    Tối đa được chuyển trong ngày: Hạn mức tối đa cho tổng các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trong ngày. EVS có thể thay đổi hạn mức này theo từng thời kỳ. Trường hợp quý khác muốn chuyển nhiều hơn trong cùng một ngày, đề nghị trực tiếp đến các điểm giao dịch của EVS để được hướng dẫn thực hiện.
5.    Đã chuyển trong ngày: Tổng số tiền mà quý khách đã chuyển tiền trực tuyến trong ngày hôm nay => Hạn mức tối đa còn lại của Quý khách = Tối đa được chuyển trong ngày  - Đã chuyển trong ngày.
 
Bước 2
Quý khách chọn Tài khoản nhận tiền theo danh sách Tài khoản Ngân hàng của Quý khách đã đăng ký với EV (tham khảo bảng dưới đây).
 
 
 
Để thực hiện việc đăng ký, thay đổi thông tin Số tài khoản khoản người tiền, đề nghị quý khách trực tiếp đến các điểm giao dịch của EVS để được hướng dẫn thực hiện.
 
Bước 3
Sau khi chọn tài khoản ngân hàng cần chuyển tiền đến, Quý khách nhập số tiền cần chuyển và điền thông tin vào nội dung chuyển tiền:
 
 
 
Số tiền: Là số tiền bao gồm cả phí chuyển tiền. Người nhận sẽ nhận được số tiền sau khi đã trừ phí chuyển tiền. EVS không thu phí chuyển tiền ngân hàng, EVS chỉ đóng vai trò trung gian thu phí chuyển tiền hộ Ngân hàng và phí chuyển tiền này sẽ thay đổi theo quy định của các Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 
Bước 4
Quý khách bấm nút Xác nhân, hệ thống sẽ hiện lên 1 bảng xác nhận có thực hiện giao dịch này hay không:
 
 Nếu Quý khách chắc chắn thực hiện giao dịch chuyển tiền này thì bấm vào OK để tiếp tục thực hiện giao dịch.
 
Bước 5
Sau khi thực hiện xong bước 4, hệ thống sẽ tự động sinh một mã xác nhận bảo mật và gửi đến số điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký dưới dạng một tin nhắn SMS. Quý khách kiểm tra lại các thông tin số tài khoản người chuyển, người nhận, tại ngân hàng cũng như số tiền chuyển và nội dung chuyển rồi nhập mã xác nhận và bấm Xác nhận như hình dưới đây:
 
Nếu mã xác nhận của Quý khách là hợp lệ, hệ thống sẽ tự động xử lý yêu cầu chuyển tiền của quý khách, ghi giảm tiền trên tài khoản đầu tư của quý khách và chuyển tiền đến tài khoản người nhận và hiển thị thông báo giao dịch thành công.
 
Thời gian thực hiện: Từ 08h:00 đến 15h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết.
Quy định về thời giao chuyển tiền trực tuyến có thể thay đổi theo chính sách của EVS trong từng thời kỳ và sẽ được thông báo trên website của EVS.Nội dung liên quan