HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Desktop - VIP Trade 
Giao diện
 

 

Lệnh

Diễn giải

Phiếu lệnh

Đặt lệnh

Phiếu lệnh (Mua)

Đặt lệnh mua.

Phiếu lệnh (Bán)

Đặt lệnh bán.

Horizontal Order Ticket (Buy)

Đặt lệnh mua theo kiểu phiếu lệnh nằm ngang.

Horizontal Order Ticket (Sell)

Đặt lệnh bán theo kiểu phiếu lệnh nằm ngang.

Sổ lệnh

Xem sổ lệnh hôm nay

Lịch sử sổ lệnh

Xem lịch sử sổ lệnhDữ liệu thị trường

Diễn giải

Chỉ số

Giá đầy đủ của các chỉ số với Đồ thị thời gian thực, Đồ thị 30 ngày dữ liệu phân tích.

Cổ phiếu

Giá đầy đủ với Đồ thị thời gian thực, Đồ thị 30 ngày, Nhật ký giao dịch Log klg Mua/Bán

Cổ phiếu (rút gọn)

Giá đầy đủ với Đồ thị thời gian thực, Đồ thị 30 ngày, Nhật ký giao dịch Log klg Mua/Bán

3 Giá Mua/3 Giá Bán

3 Giá Mua/3 Giá Bán

Nhật giao dịch

Dữ liệu thời gian giao dịch trong ngày

Đồ thị

Đồ thị lịch sử & Phân tích kỹ thuật

Xếp hạng

Xếp hạng top 20 Tất cả, HOSE, HNX UPCOM

Danh sách xem

Danh sách giá các cổ phiếu ưa thích

Báo động giá

Thiết lập báo động Giá/Khối lượng hay Nghiên cứu kỹ thuật

Thanh thông tin

Chỉ số thị trường

Tiêu đề tin

Tiêu đề tin

Tin tức mới

Tiêu đề tin với chức năng tìm kiếm

Tin tức c

Tin tức c  với chức năng tìm kiếm

Báo cáo tài chính

Dữ liệu Báo cáo tài chính

Lọc cổ phiếu

Tìm kiếm các cổ piếu bằng cách chỉ định nhiều điều kiện.

 

TT Tài khoản

Diễn giải

Thông tin tài khoản

Xem thông tin tài khoản.

Thông tin lưu giữ

Xem thông tin cổ phiếu đang nắm giữ.

Lịch sử lưu chuyển

Xem lịch sử lưu chuyển.

Lịch sử giao dịch

Xem lịch sử giao dịch.

 

Báo cáo

Diễn giải

Báo cáo lệnh/Xuất

Xem

báo

cáo

lệnh

đặt.

Báo    cáo     mua

/Xuất

bán

Xem

báo

cáo

giao

dịch.

             

 

Công cụ

Diễn giải

Đồng bộ sổ lệnh

Dùng chức năng này để xem sổ lệnh mới nhất khi mạng kết nối lại.

Làm mới TT cố phiếu

Tải lại giá trần/sàn của cổ phiếu.

Kết nối lại thông tin

Kết nối cập nhật thông tin giá.

 

Tùy chọn

Diễn giải

English

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiêng Việt

Cấu hình

Cài đặt cấu hình.

Bật/Tắt chế độ chỉnh giao diện

Bật chế độ chỉnh giao diện/Tắt chế độ chỉnh giao diện

 

Tùy chọn

Diễn giải

Giao diện

Giao diện

 


Xem thêm tại đây


Nội dung liên quan