STB 26.05 -0.10 (-0.4%)         HPG 21.10 -0.20 (-0.9%)         NVL 14.95 0.75 (5.3%)         VPB 18.25 -0.15 (-0.8%)         VND 15.10 0.00 (0.0%)         SSI 19.75 -0.40 (-2.0%)         SHS 9.00 -0.10 (-1.1%)         LCG 10.45 0.65 (6.6%)         HSG 14.70 0.20 (1.4%)         SHB 10.45 0.00 (0.0%)         MBB 18.60 -0.35 (-1.9%)         MSB 12.15 -0.75 (-5.8%)         HHV 13.05 0.85 (7.0%)         ACB 24.50 -0.50 (-2.0%)         HAG 8.61 0.06 (0.7%)         DIG 15.65 0.05 (0.3%)         KHG 5.35 0.35 (7.0%)         PDR 13.70 -0.05 (-0.4%)         HPX 5.24 0.00 (0.0%)         CEO 22.60 0.00 (0.0%)        
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề 
Nhằm mục đích chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ để đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi xác định yếu tố con người là then chốt. Đội ngũ nhân viên EVS bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp. EVS cũng đặt ra chiến lược và chính sách cụ thể để thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm hoàn thiện hoá đội ngũ quản lý.
 
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND Số chứng chỉ hành nghề CK
I Ban điều hành


1 Tổng giám đốc Nguyễn Thành Chung 011651811 000590/QLQ 
2 Phó tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 001173001442 00704/MGCK 
3 Giám đốc chi nhánh Bà Triệu Đoàn Gia Tùng 031242236 002128/MGCK 
4 Giám đốc tài chính
Vũ Thị Thanh Hằng 012676414 00286/QLQ

II Nhân viên nghiệp vụ


1   Lê Minh Khuê 033078000014 002022/PTTC 
2
Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC

Vũ Thị Minh Thêu 162385799 00458/PTTC
4
Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
5
Nguyễn Thị Thùy Dung 063249529 002150/PTTC
6
Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
7
Tân Hoàng Tuấn 023118471 000364/MGCK
7

Vũ Thùy Dương 013203893 002538/PTTC
8

Lê Thị Minh Thu 361870394 00981/MGCK
9

Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/PTTC
10

Lại Thị Sen 013434164 000449/QLQ
11
Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
12
Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
13
Trương Quốc Anh 023804897  002073/MGCK
14
Ngô Thị Song Ngân 012449415 001787/QLQ
15
Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
17
Hồ Ngọc Đông 186037088 00850/MGCK
16
Nguyễn Thị Linh 034184000087 002150/PTTC
17
Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
18

Trần Thị Thanh Lương 250385071  001420/PTTC 
19

Trương Thi Ngân
B7979004
002242/PTTC
20
Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
21
Nguyễn Diệu Linh 013399553 003922/MGCK
22
Nguyễn Tăng Thanh Bình 022843357 01185/MGCK
23
Nguyễn Thị Phương Nga 112159494 004503/MGCK
24
Nguyễn Tiến Dũng 025367254 001793/PTTC
25
Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
26
Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
27
Võ Minh Ngọc 212686694 004559/MGCK
28

Trần Thành Nam 264050902 01150/MGCK
29

Đặng Thành Tâm 301464006 002338/PTTC
30
Tạ Minh Anh
001076025498 002129/PTTC
31
Vũ Thị Thùy Trang
013080433 002169/MGCK
32
Nguyễn Thị Phương Thảo
030184007131 006590/MGCK
33
Nguyễn Mạnh Tiến
C7298292 002593/PTTC
34
Hồ Thị Bích Ngọc
260981206 006780/MGCK
35
Phạm Hồng Minh
001071000661 001756/PTTC
36
Lại Đức Long
164039820 000571/QLQ
37
Phạm Thị Thanh Vân
173694963 003601/MGCK