HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Giao dịch chứng khoán trực tuyến tại WebSite - Vi Trade 

Đăng nhập Vi-Trade từ website của EVS.

Bước 1: Truy cập vào website của EVS qua URL:  https://www.eves.com.vn
Bước 2:  Truy cập giao dịch trực tuyến Vi-Trade.
 
Bước 3: Đăng nhập Vi-Trade
 

Menu trong Vi-Trade

Vi-Trade cung cấp thông tin thị trường thời gian thực và tính năng giao dịch trực tuyến. Một khi bạn đăng nhập vào hệ thống Vi-Trade, bạn sẽ thấy một dãy menu chính ở phía trên và một dãy menu phụ bên trái như hình dưới.

Menu

Menu chính ở phía trên bao gồm:

  • TT thị trường
  • Giao dịch cổ phiếu
  • Tài khoản
  • Tùy chọn

Bạn có thể nhấn chọn menu bất kỳ. Ứng với mỗi menu chính sẽ có menu phụ ở phía bên trái màn hình.

Mỗi menu phụ sẽ có một trang tương ứng. Bạn có thể nhấn chọn menu phụ.

    TT thị trường
Market Info  

Xem nhiều cổ phiếu
Đồ thị
Danh sách xem
Báo động giá
Xếp hạng
Nhật ký giao dịch
Thanh thông tin

    Giao dịch cổ phiếu
Stock Trading   Mua/Bán
Sổ lệnh
Lịch sử lệnh đặt
Số dư chứng khoán
Lịch sử GD
    Tài khoản
Account   Thông tin khách hàng
Số dư tài khoản
CK ngoài EVS
QL Danh mục Tự động
    Tùy chọn
Tieng Viet   Đổi mật mã
Thông báo SMS
Phone Code
Thông tin liên lạc
    Khác
Tieng Viet   Tiẽng việt
Logout   Đăng thoát
About   Thông tin


Nội dung liên quan