HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Hướng dẫn lưu ký chứng khoán 

Khách hàng chỉ có thể lưu ký được chứng khoán tại EVS sau khi đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại EVS (link sang mục “mở tài khoản”) . Khách hàng cần mang các giấy tờ sau tới quầy giao dịch của EVS để thực hiện thủ tục lưu ký:

1.      Hồ sơ lưu ký gồm:

*Đối với Khách hàng là cá nhân:

• Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)

• CMND (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu

• Phiếu gửi chứng khoán 08A (Tải về): 02 liên

• Phiếu gửi chứng khoán 08B (Tải về): 02 liên

*Đối với Khách hàng là Tổ chức:

• Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)

• Đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng).

• CMND(bản phô tô có công chứng) của người được ủy quyền là đại diện pháp luật.

• Quyết định bổ nhiệm.

• Các giấy tờ khác có liên quan.

• Phiếu gửi chứng khoán 08A (Tải về): 02 liên.

• Phiếu gửi chứng khoán 08B (Tải về): 02 liên.

2.      Các bước thực hiện:

Khách hàng có thể thực hiện việc lưu ký chứng khoán như sau:

• Khách hàng có chứng khoán trực tiếp đến Quầy DVKH của EVS để thực hiện thủ tục lưu ký.

• EVS sẽ thực hiện thủ tục lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thông báo kết quả cho Khách hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục tái lưu ký.
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Phòng Dịch vụ khách hàng EVS – Hội sở: 024.37726699 - máy lẻ: 211, 213;
- Phòng Dịch vụ khách hàng EVS – CN Sài Gòn: 028.62906296 - máy lẻ 864, 862;
- Phòng Dịch vụ khách hàng EVS – CN Bà Triệu: 024.39366866- máy lẻ: 329, 334.