POW 10.25 0.37 (3.7%)         HPG 36.25 1.15 (3.3%)         MBB 20.00 0.50 (2.6%)         TCB 23.70 0.10 (0.4%)         STB 14.50 0.00 (0.0%)         HDB 21.45 1.35 (6.7%)         ITA 5.17 -0.03 (-0.6%)         DXG 14.20 0.50 (3.7%)         LPB 12.25 0.00 (0.0%)         HSG 18.55 0.05 (0.3%)         PVD 13.20 -0.05 (-0.4%)         HAG 4.65 -0.12 (-2.5%)         NKG 12.20 0.10 (0.8%)         HBC 12.70 0.25 (2.0%)         ART 2.60 0.20 (8.3%)         VPB 27.00 -0.20 (-0.7%)         CTG 34.05 0.00 (0.0%)         FLC 4.23 0.00 (0.0%)         VRE 27.75 -0.15 (-0.5%)         ACB 27.20 -0.20 (-0.7%)        
Mobile - VM Trade 

Menu trong VMTrade

VMTrade cung cấp thông tin thị trường và tính năng giao dịch trực tuyến. Một khi bạn đăng nhập vào hệ thống VMTrade, bạn sẽ thấy một dãy menu chính ở phía trên như hình dưới.

Menu chính ở phía trên bao gồm:

Nút mở rộng dùng để hiển thị những chức năng còn lại không hiển thị hết trên màn hình của menu.

Thanh làm mới bao gồm

  • Nút làm mới: cập nhật thông tin ngay.
  • Số giây đếm ngược kể từ lần làm mới sau cùng.

Khác

  Tiẽng việt
Tieng Viet   English
Logout   Logout


Nội dung liên quan