SHB 19.20 0.10 (0.5%)         STB 21.10 1.00 (5.0%)         DXG 17.40 -0.85 (-4.7%)         FLC 5.18 0.25 (5.1%)         HAG 6.39 0.32 (5.3%)         MBB 26.75 0.35 (1.3%)         HNG 15.75 0.20 (1.3%)         ITA 8.36 0.07 (0.8%)         HQC 2.85 0.18 (6.7%)         TCB 36.85 1.10 (3.1%)         HUT 5.00 0.40 (8.7%)         DLG 2.08 0.13 (6.7%)         LPB 14.95 0.55 (3.8%)         LDG 8.40 -0.15 (-1.8%)         HPG 44.50 0.05 (0.1%)         SSI 36.95 1.60 (4.5%)         ROS 3.50 0.22 (6.7%)         PVS 21.60 0.80 (3.9%)         CTG 39.50 0.35 (0.9%)         POW 14.35 0.15 (1.1%)        
Môi giới chứng khoán 
   EVS luôn tập trung chú trọng phát triển toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, các công cụ hỗ trợ KH tối đa, phát triển bộ máy nhân sự và công nghệ nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.
 
   Cùng với xu thế phát triển chung của thị trường tài chính, EVS không ngừng nỗ lực hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng, giúp cho Khách hàng đặt được những mục tiêu đề ra và mang lại thành công cho mỗi nhà đầu tư.


Nội dung liên quan