SHB 19.20 0.10 (0.5%)         STB 21.10 1.00 (5.0%)         DXG 17.40 -0.85 (-4.7%)         FLC 5.18 0.25 (5.1%)         HAG 6.39 0.32 (5.3%)         MBB 26.75 0.35 (1.3%)         HNG 15.75 0.20 (1.3%)         ITA 8.36 0.07 (0.8%)         HQC 2.85 0.18 (6.7%)         TCB 36.85 1.10 (3.1%)         HUT 5.00 0.40 (8.7%)         DLG 2.08 0.13 (6.7%)         LPB 14.95 0.55 (3.8%)         LDG 8.40 -0.15 (-1.8%)         HPG 44.50 0.05 (0.1%)         SSI 36.95 1.60 (4.5%)         ROS 3.50 0.22 (6.7%)         PVS 21.60 0.80 (3.9%)         CTG 39.50 0.35 (0.9%)         POW 14.35 0.15 (1.1%)        
MỞ TÀI KHOẢN ONLINE
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
CMND / Passport / CCCD đính kèm mặt trước(*)
CMND / Passport / CCCD đính kèm mặt sau(*)
II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (*)
1. Giao dịch trực tuyến

Đăng ký nhận tên truy cập và mật khẩu (*)
2. Giao dịch qua điện thoại

3. Nhận thông báo kết quả giao dịch qua SMS
4. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN
Quý khách có thể đăng ký tối đa 3 ngân hàng hoặc không cần đăng ký.
Thông tin Ngân hàng thứ 1
Thông tin Ngân hàng thứ 2
Thông tin Ngân hàng thứ 3