TCB 22.00 0.20 (0.9%)         HPG 30.50 -0.10 (-0.3%)         PVX 1.60 -0.10 (-5.9%)         HSG 15.05 0.25 (1.7%)         GEX 18.80 -0.55 (-2.8%)         HAG 4.59 0.14 (3.2%)         TTF 6.69 -0.01 (-0.2%)         ITA 4.60 0.04 (0.9%)         DAH 4.27 -0.29 (-6.4%)         STB 13.30 -0.20 (-1.5%)         CTG 29.10 0.00 (0.0%)         HAI 2.89 0.01 (0.4%)         TCH 18.60 -0.10 (-0.5%)         FLC 4.19 0.04 (1.0%)         DXG 11.30 -0.10 (-0.9%)         LMH 1.00 0.10 (11.1%)         MBB 17.80 0.00 (0.0%)         KLF 1.80 0.00 (0.0%)         ACB 24.00 0.10 (0.4%)         VPB 23.25 -0.05 (-0.2%)        
MỞ TÀI KHOẢN ONLINE
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
CMND / Passport / CCCD đính kèm(*)
II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (*)
1. Giao dịch trực tuyến

Đăng ký nhận tên truy cập và mật khẩu (*)
2. Giao dịch qua điện thoại

3. Nhận thông báo kết quả giao dịch qua SMS
4. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN
Quý khách có thể đăng ký tối đa 3 ngân hàng hoặc không cần đăng ký.
Thông tin Ngân hàng thứ 1
Thông tin Ngân hàng thứ 2
Thông tin Ngân hàng thứ 3