STB 26.05 -0.10 (-0.4%)         HPG 21.10 -0.20 (-0.9%)         NVL 14.95 0.75 (5.3%)         VPB 18.25 -0.15 (-0.8%)         VND 15.10 0.00 (0.0%)         SSI 19.75 -0.40 (-2.0%)         SHS 9.00 -0.10 (-1.1%)         LCG 10.45 0.65 (6.6%)         HSG 14.70 0.20 (1.4%)         SHB 10.45 0.00 (0.0%)         MBB 18.60 -0.35 (-1.9%)         MSB 12.15 -0.75 (-5.8%)         HHV 13.05 0.85 (7.0%)         ACB 24.50 -0.50 (-2.0%)         HAG 8.61 0.06 (0.7%)         DIG 15.65 0.05 (0.3%)         KHG 5.35 0.35 (7.0%)         PDR 13.70 -0.05 (-0.4%)         HPX 5.24 0.00 (0.0%)         CEO 22.60 0.00 (0.0%)        
Thông báo loại cổ phiếu PJC (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ 

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hà Nội về việc bổ sung mã PJC (CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 -           Ngày hiệu lực: 21/11/2022. 

-           Lý do: Chứng khoán thuộc diện cảnh báo.


Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan