ITA 3.18 0.03 (1.0%)         MBB 22.80 -0.15 (-0.7%)         CTG 22.10 -0.90 (-3.9%)         SHB 7.70 -0.10 (-1.3%)         ROS 32.85 0.30 (0.9%)         FLC 5.20 -0.11 (-2.1%)         KBC 14.70 -0.50 (-3.3%)         HAG 5.20 -0.32 (-5.8%)         STB 12.50 -0.30 (-2.3%)         HSG 9.20 0.05 (0.6%)         HQC 1.49 0.00 (0.0%)         AAA 16.10 0.15 (0.9%)         PVD 17.30 -1.30 (-7.0%)         AMD 2.28 -0.06 (-2.6%)         VRE 34.50 -1.65 (-4.6%)         PVS 20.80 -1.30 (-5.9%)         VPB 21.00 -0.75 (-3.5%)         TTF 3.75 -0.28 (-7.0%)         ACB 30.40 -0.60 (-1.9%)         HUT 3.90 -0.30 (-7.1%)         TLD 6.98 0.45 (6.9%)         TCB 26.10 -0.50 (-1.9%)         HPG 32.00 -0.30 (-0.9%)         SCR 7.50 -0.05 (-0.7%)         HBC 18.70 -1.00 (-5.1%)         DLG 1.70 -0.06 (-3.4%)         OGC 5.19 0.00 (0.0%)         BSR 13.50 0 (0.0%)         BID 34.80 -1.30 (-3.6%)         ART 2.60 0.10 (4.0%)         HVN 42.00 0 (0.0%)         POW 15.30 -0.55 (-3.5%)         VGC 21.20 -0.30 (-1.4%)         PLX 59.50 -2.20 (-3.6%)         LCG 11.25 -0.30 (-2.6%)         VGT 13.20 0 (0.0%)         DXG 22.50 -0.95 (-4.1%)         SSI 27.30 -1.25 (-4.4%)         TCM 30.15 -2.25 (-6.9%)         ASM 7.80 -0.15 (-1.9%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         VCB 66.60 -0.10 (-0.2%)         SBT 18.20 -0.40 (-2.2%)         GVR 11.10 0 (0.0%)         LDG 13.40 -0.45 (-3.3%)         FTM 18.50 0.00 (0.0%)         DCM 9.13 -0.19 (-2.0%)         TNG 21.50 -1.80 (-7.7%)         VIC 117.00 -3.20 (-2.7%)         VEA 50.60 0 (0.0%)         TGG 2.75 0.08 (3.0%)         PXL 6.10 0 (0.0%)         MPC 45.60 0 (0.0%)         HDC 16.40 0.50 (3.1%)         GTN 19.20 0.10 (0.5%)         PPC 24.05 -1.80 (-7.0%)         TCH 22.80 0.25 (1.1%)         VHM 88.20 -4.00 (-4.3%)         HHS 4.10 -0.06 (-1.4%)         HDB 31.00 -0.75 (-2.4%)         VND 16.50 -0.85 (-4.9%)         BWE 27.00 -0.45 (-1.6%)         PHR 56.20 2.20 (4.1%)         DIG 15.80 -0.40 (-2.5%)         C4G 10.10 0 (0.0%)         VNM 136.00 -2.50 (-1.8%)         LMH 11.85 -0.65 (-5.2%)         PDR 27.50 -0.70 (-2.5%)         MST 5.00 -0.10 (-2.0%)         SHI 7.85 -0.55 (-6.6%)         YEG 102.30 6.60 (6.9%)         TDH 11.60 -0.65 (-5.3%)         FPT 45.10 -0.35 (-0.8%)         CII 24.80 -0.70 (-2.8%)         QCG 5.29 -0.01 (-0.2%)         MPT 3.70 0.20 (5.7%)         NVB 8.60 0.00 (0.0%)         SJF 4.10 0.06 (1.5%)         PFL 1.10 0 (0.0%)         CEO 12.60 -0.30 (-2.3%)         SHS 11.30 -0.40 (-3.4%)         MWG 87.90 -0.60 (-0.7%)         IJC 11.60 -0.30 (-2.5%)         GAS 99.00 -3.20 (-3.1%)         LPB 9.30 0 (0.0%)         HCD 5.05 0.00 (0.0%)         DRC 23.20 -1.00 (-4.1%)         MSN 85.00 0.00 (0.0%)         IDI 8.42 -0.21 (-2.4%)         VJC 118.50 -1.30 (-1.1%)         HSL 12.70 -0.05 (-0.4%)         VCG 28.00 -0.70 (-2.4%)         SJS 23.30 -0.05 (-0.2%)         E1VFVN30 15.11 -0.13 (-0.9%)         NLG 26.80 -0.85 (-3.1%)         VNE 4.55 -0.26 (-5.4%)         HCM 29.00 -1.40 (-4.6%)         LGL 9.11 -0.61 (-6.3%)         GEX 22.80 -0.50 (-2.2%)         CTI 25.00 -0.20 (-0.8%)        
Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu EVG 
Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu EVG”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

 

Tên tổ chức phát hành             : Công ty cổ phần Đầu tư Everland

Tên chứng khoán                      : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Everland

Mã chứng khoán                       : EVG

Sàn giao dịch                            : HOSE

Loại chứng khoán                    : Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng          : 10/07/2018

 

Thông tin chi tiết:

1.      Số lượng chứng khoán phát hành: 30.000.000 cổ phiếu

2.      Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

3.      Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

4.      Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 17/07/2018 đến ngày 02/08/2018

5.      Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 17/07/2018 đến ngày 06/08/2018

Các khách hàng sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.
 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest
Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.37726699, ext. 319
Chi nhánh tại TP.HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM. Điện thoại: 08.62906296, ext. 869

Nội dung liên quan