MPT 3.80 -0.20 (-5.0%)         PVS 19.70 0.10 (0.5%)         ACM 0.70 0.10 (16.7%)         PVX 1.10 0.10 (10.0%)         VGC 20.30 0.10 (0.5%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         BSR 14.30 -0.20 (-1.4%)         GEG 16.60 -0.10 (-0.6%)         SPI 0.80 0.10 (14.3%)         ACB 30.30 0.00 (0.0%)         VCG 26.80 -0.20 (-0.7%)         TVC 13.40 -0.10 (-0.7%)         HVN 38.20 -1.10 (-2.8%)         SRA 18.50 -0.60 (-3.1%)         VGT 12.10 -0.10 (-0.8%)         SPP 3.80 -0.10 (-2.6%)         INN 28.60 0.00 (0.0%)         VEA 48.60 0.80 (1.7%)         HDA 9.70 0.00 (0.0%)         VC3 22.80 -0.10 (-0.4%)         SHS 11.80 0.00 (0.0%)         VNR 21.10 0.00 (0.0%)         NBC 6.70 0.00 (0.0%)         HUT 3.50 0.00 (0.0%)         DTD 12.40 -0.20 (-1.6%)         MSR 19.90 0.50 (2.6%)         VIB 18.50 0.00 (0.0%)         BSL 12.60 1.60 (14.6%)         LIG 4.30 -0.10 (-2.3%)         VGI 18.90 -0.30 (-1.6%)         CEO 13.40 0.00 (0.0%)         TIG 2.30 0.00 (0.0%)         KDM 3.00 -0.30 (-9.1%)         ILS 14.90 0 (0.0%)         KOS 22.80 0.20 (0.9%)         PPS 7.80 0.00 (0.0%)         TTC 14.50 -1.50 (-9.4%)         GKM 15.10 -0.10 (-0.7%)         MST 4.70 -0.10 (-2.1%)         HHP 15.70 -0.10 (-0.6%)         ITQ 2.90 -0.10 (-3.3%)         OIL 15.30 0.10 (0.7%)         LPB 8.80 0.00 (0.0%)         NTC 96.80 -0.10 (-0.1%)         VSA 18.50 0.00 (0.0%)         TNG 19.30 0.00 (0.0%)         BII 0.70 0.00 (0.0%)         VIG 1.10 0.00 (0.0%)         NHH 35.00 -0.20 (-0.6%)         TTH 5.20 0.00 (0.0%)         PPP 10.60 0.90 (9.3%)         AAV 9.50 0.00 (0.0%)         QNS 42.90 -0.40 (-0.9%)         DDG 19.80 0.00 (0.0%)         TNS 2.00 0 (0.0%)         KLF 1.80 0.00 (0.0%)         BTD 14.00 0 (0.0%)         TCW 18.90 0.70 (3.9%)         NRC 36.40 1.30 (3.7%)         IVS 11.20 0.30 (2.8%)         DXP 12.20 0.30 (2.5%)         HGM 40.10 0.10 (0.3%)         ICC 52.90 0 (0.0%)         NQN 5.40 0 (0.0%)         VTJ 4.20 0.30 (7.7%)         BCC 7.10 0.10 (1.4%)         VCS 62.50 -0.80 (-1.3%)         HLY 19.50 0.40 (2.1%)         HOM 2.90 -0.10 (-3.3%)         TNW 8.70 0 (0.0%)         SZE 8.40 1.00 (13.5%)         PTI 17.00 0.90 (5.6%)         ART 2.40 0.10 (4.4%)         DHT 39.00 0.20 (0.5%)         PVV 0.60 0.00 (0.0%)         DCS 0.70 -0.10 (-12.5%)         CCP 23.80 0 (0.0%)         VIN 12.00 0 (0.0%)         ABI 27.50 3.20 (13.2%)         KGU 15.40 1.70 (12.4%)         LDP 26.30 2.30 (9.6%)         SRB 1.50 0.10 (7.1%)         VGG 56.90 1.90 (3.5%)         CAP 40.00 1.20 (3.1%)         DS3 3.90 0.10 (2.6%)         TKC 29.50 0.60 (2.1%)         DVN 16.60 0.30 (1.8%)         HPM 11.90 0.00 (0.0%)         KHA 40.80 0.00 (0.0%)         LTG 23.30 0.00 (0.0%)         MPC 47.20 0.00 (0.0%)         PDC 4.50 0.00 (0.0%)         PVB 17.10 0.00 (0.0%)         VAT 1.90 0.00 (0.0%)         VIH 10.50 0.00 (0.0%)         VTP 170.00 0.00 (0.0%)         CEN 16.60 -0.10 (-0.6%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         APP 4.50 -0.40 (-8.2%)         KVC 1.10 -0.10 (-8.3%)        
Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu LPB 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu LPB”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành            : Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

-          Tên chứng khoán                    : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

-          Mã chứng khoán                     : LPB

-          Sàn giao dịch                          : UPCOM

-          Loại chứng khoán                   : Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         : 28/12/2018

-          Số lượng chứng khoán phát hành: 200.000.000 cổ phiếu

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 26,66669% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 26,66669 cổ phiếu mới)

-          Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 01/02/2019

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP Chứng khoán Everest

-         Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext. 211

-         Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext. 869

-         Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16,  ext.523,524

-         Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext, 328,327

 

Nội dung liên quan