ROS 26.60 -0.90 (-3.3%)         MBB 22.55 0.35 (1.6%)         ASM 6.99 0.00 (0.0%)         HPG 21.15 0.40 (1.9%)         AAA 18.60 0.00 (0.0%)         ITA 3.11 0.00 (0.0%)         SHB 6.80 0.00 (0.0%)         LPB 8.40 0.50 (6.3%)         BID 35.35 -0.40 (-1.1%)         PVS 22.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         HBC 14.45 -0.15 (-1.0%)         CTG 21.70 0.10 (0.5%)         FLC 4.19 -0.01 (-0.2%)         SCR 7.07 -0.03 (-0.4%)         LDG 7.98 -0.02 (-0.3%)         GAB 10.75 -0.80 (-6.9%)         STB 11.55 0.05 (0.4%)         CEO 10.60 -0.30 (-2.8%)         VIC 119.80 3.30 (2.8%)         PVD 18.30 0.00 (0.0%)         PHR 69.00 1.50 (2.2%)         HDG 35.50 0.90 (2.6%)         TCB 21.05 0.00 (0.0%)         C69 20.80 0.90 (4.5%)         VRE 36.95 0.25 (0.7%)         HAG 5.32 0.02 (0.4%)         TLD 5.25 -0.03 (-0.6%)         YBM 11.60 0.65 (5.9%)         KBC 15.40 -0.20 (-1.3%)         ACB 30.90 -0.10 (-0.3%)         HAI 1.86 -0.02 (-1.1%)         DLG 1.49 -0.01 (-0.7%)         BSR 11.30 -0.10 (-0.9%)         SCI 15.90 1.40 (9.7%)         HSG 7.50 0.00 (0.0%)         HUT 2.50 0.00 (0.0%)         EVG 2.90 0.01 (0.4%)         GVR 14.20 0.10 (0.7%)         PHC 12.55 -0.05 (-0.4%)         MWG 108.30 1.80 (1.7%)         TIG 3.40 0.20 (6.3%)         VHM 85.90 1.30 (1.5%)         VCR 17.70 -1.90 (-9.7%)         PDR 26.10 0.10 (0.4%)         MPT 2.40 0.00 (0.0%)         SBT 16.50 -0.10 (-0.6%)         VGI 29.10 0.20 (0.7%)         E1VFVN30 14.64 0.05 (0.3%)         PPC 27.40 -0.10 (-0.4%)         LHG 18.40 -0.40 (-2.1%)         SSI 25.15 0.10 (0.4%)         PNJ 77.10 0.10 (0.1%)         POW 13.95 -0.05 (-0.4%)         MSN 79.10 -0.10 (-0.1%)         DGW 23.25 0.15 (0.7%)         HDB 26.10 0.00 (0.0%)         LCG 10.55 0.15 (1.4%)         PVB 20.40 0.40 (2.0%)         VNA 3.30 -0.50 (-13.2%)         SJF 3.22 0.05 (1.6%)         VCB 79.00 0.00 (0.0%)         VNM 125.20 -0.30 (-0.2%)         ANV 26.95 0.00 (0.0%)         KLF 1.30 0.00 (0.0%)         SHS 9.60 -0.10 (-1.0%)         AMD 1.79 -0.01 (-0.6%)         DRH 6.79 0.09 (1.3%)         GEG 23.80 0.00 (0.0%)         REE 33.15 0.30 (0.9%)         FPT 48.40 0.05 (0.1%)         HDC 15.70 0.70 (4.7%)         VPB 19.00 -0.10 (-0.5%)         DGC 32.70 1.40 (4.5%)         NDN 16.70 0.00 (0.0%)         TTH 3.70 -0.10 (-2.6%)         TNI 10.35 0.00 (0.0%)         BII 1.00 0.00 (0.0%)         PVT 16.60 0.05 (0.3%)         HCM 22.90 0.05 (0.2%)         IDI 7.26 0.00 (0.0%)         TCH 21.15 -0.10 (-0.5%)         HNG 18.35 0.35 (1.9%)         PLX 64.40 0.20 (0.3%)         VND 14.95 -0.05 (-0.3%)         LMH 16.50 0.20 (1.2%)         DPG 39.80 0.40 (1.0%)         NVB 8.00 -0.10 (-1.2%)         HHS 3.35 0.00 (0.0%)         MIG 12.50 0.20 (1.6%)         PVC 7.60 0.10 (1.3%)         TCM 26.20 -0.10 (-0.4%)         TNG 21.10 0.00 (0.0%)         PXS 5.41 0.24 (4.6%)         VCS 77.50 1.30 (1.7%)         DIG 13.75 -0.05 (-0.4%)         VGC 20.20 0.00 (0.0%)         VRG 15.00 0.60 (4.2%)         DPM 15.15 0.00 (0.0%)         VJC 132.00 0.00 (0.0%)        
Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu VMC 

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu VMC”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành        : Công ty Cổ phần VIMECO
Tên chứng khoán                 : Cổ phiếu Công ty Cổ phần VIMECO
Mã chứng khoán                   : VMC
Sàn giao dịch                        : HNX
Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng      : 20/08/2018

Thông tin chi tiết:
1.    Số lượng chứng khoán phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
2.    Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
3.    Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
4.    Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 17/09/2018
5.    Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 21/09/2018
Các khách hàng sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest
Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.37726699, ext. 319
Chi nhánh tại TP.HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM. Điện thoại: 08.62906296, ext. 869

Nội dung liên quan