STB 11.55 0.55 (5.0%)         ROS 3.05 0.05 (1.7%)         HPG 27.65 0.15 (0.6%)         ITA 4.56 0.01 (0.2%)         HSG 11.95 0.10 (0.8%)         HQC 1.65 0.03 (1.9%)         CTG 23.05 0.75 (3.4%)         FLC 3.66 0.02 (0.6%)         SSI 15.40 0.25 (1.7%)         SBT 14.20 0.15 (1.1%)         HAG 5.14 -0.06 (-1.2%)         PET 9.70 0.51 (5.6%)         ACB 23.40 0.40 (1.7%)         VHM 81.40 3.60 (4.6%)         NVB 8.60 -0.10 (-1.2%)         HUT 2.70 0.10 (3.9%)         TNI 5.09 0.22 (4.5%)         HBC 10.75 0.25 (2.4%)         MBB 17.05 0.20 (1.2%)         PVD 10.35 0.15 (1.5%)         DXG 11.60 0.10 (0.9%)         SJF 2.11 -0.05 (-2.3%)         HAI 3.16 0.07 (2.3%)         LDG 6.47 0.09 (1.4%)         LPB 8.40 0.20 (2.4%)         POW 9.80 0.13 (1.3%)         HHS 4.22 0.03 (0.7%)         DBC 46.20 0.40 (0.9%)         VRE 26.75 0.25 (0.9%)         SHS 12.70 0.20 (1.6%)         VPB 21.70 0.40 (1.9%)         PVS 12.20 0.10 (0.8%)         ASM 5.71 0.01 (0.2%)         DLG 1.61 -0.01 (-0.6%)         DPM 14.45 0.10 (0.7%)         SHB 12.80 0.00 (0.0%)         KSB 23.45 0.65 (2.9%)         NLG 25.40 0.05 (0.2%)         FIT 9.60 0.00 (0.0%)         ACM 0.80 0.10 (14.3%)         TVC 10.40 0.40 (4.0%)         TCB 20.00 0.20 (1.0%)         ART 2.60 0.00 (0.0%)         BSR 7.00 0.00 (0.0%)         KBC 13.85 0.20 (1.5%)         DCM 8.73 0.08 (0.9%)         BCG 7.06 0.46 (7.0%)         AAA 12.45 0.20 (1.6%)         DIG 12.85 -0.10 (-0.8%)         TCH 21.05 0.00 (0.0%)         DHC 37.60 0.60 (1.6%)         CVRE2001 0.13 -0.01 (-7.1%)         TTF 2.89 -0.01 (-0.3%)         VNM 115.00 0.90 (0.8%)         FPT 46.55 0.30 (0.7%)         KDC 29.00 0.10 (0.4%)         HCM 19.50 0.50 (2.6%)         APG 9.05 -0.05 (-0.6%)         MSN 57.70 0.50 (0.9%)         IDI 4.20 0.01 (0.2%)         JVC 3.65 -0.13 (-3.4%)         MBG 5.20 0.10 (2.0%)         SHI 8.95 0.00 (0.0%)         CII 18.45 0.00 (0.0%)         TSC 2.74 0.07 (2.6%)         AMD 3.13 0.04 (1.3%)         SCR 5.85 0.04 (0.7%)         CRE 18.00 0.15 (0.8%)         KVC 1.30 0.10 (8.3%)         GTN 18.80 0.15 (0.8%)         TAR 21.20 0.70 (3.4%)         CTD 79.50 -0.40 (-0.5%)         NKG 7.33 0.11 (1.5%)         PSH 20.05 -1.50 (-7.0%)         VIB 17.70 0.00 (0.0%)         MHC 5.64 -0.16 (-2.8%)         HDB 25.95 -0.05 (-0.2%)         HPX 29.20 0.45 (1.6%)         PDR 24.05 -0.45 (-1.8%)         KOS 32.90 0.30 (0.9%)         PLP 10.45 0.25 (2.5%)         NVL 63.70 1.30 (2.1%)         KLF 2.00 0.00 (0.0%)         MWG 83.20 1.50 (1.8%)         BID 39.50 0.40 (1.0%)         EVG 4.15 0.00 (0.0%)         VPI 40.95 -0.35 (-0.9%)         REE 32.00 0.25 (0.8%)         DGW 41.30 -0.60 (-1.4%)         PGN 13.00 0.70 (5.7%)         GEX 17.20 -0.10 (-0.6%)         GVR 11.80 0.15 (1.3%)         CCL 7.53 0.27 (3.7%)         AMV 17.30 0.30 (1.8%)         CVHM2003 1.68 0.26 (18.3%)         GEG 20.70 0.20 (1.0%)         VCB 82.80 -0.20 (-0.2%)         CTR 47.00 0.50 (1.1%)         PNJ 59.60 1.00 (1.7%)         FCN 10.30 0.20 (2.0%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB ( mã CK: MBS) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu MBS”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-        Tên tổ chức phát hành             :  Công ty cổ phần Chứng khoán MB

-         Tên chứng khoán                   : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

-        Mã chứng khoán                     :  MBS

-        Sàn giao dịch                          :  HNX

-        Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-        Ngày đăng ký cuối cùng         :  12/02/2020

-        Số lượng chứng khoán phát hành:  35.000.000 cổ phiếu

-        Giá phát hành:  10.000 đồng/01 cổ phiếu.

-     Tỷ lệ thực hiện:  1:0,2866 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 0,2866 cổ phiếu mới)

-     Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 06/03/2020.

-     Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020.

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP Chứng khoán Everest

-        Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-        Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

-        Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16, ext: 523,524

-        Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329Nội dung liên quan