HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Ứng trước trực tuyến 
Chức năng này dùng để ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp đang chờ về
Bước 1
Quý khách đăng nhập vào Vi-Trade và chọn mục Ứng trước trực tuyến tại phần Tài khoản như sau:
 
Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về tiền bán chứng khoán đã khớp chờ về của Quý khách trong 02 ngày kế tiếp cũng như các khoản ứng trước quý khách đã thực hiện trước đó nếu có.
 
Bước 2
Quý khách chọn một trong hai cách nhập số tiền cần ứng theo Tổng ứng/Thực nhận rồi nhập Số tiền cần ứng
•    Tổng ứng: Quý khách nhập tổng số tiền ứng bao gồm cả phí ứng. Khi đó hệ thống sẽ tự động tính phí ứng và trừ phí khỏi số tiền tổng ứng mà Quý khách nhập. Quý khách cũng có thể chủ động nhập số tiền ứng theo từng ngày tiền về T1/T2 hoặc đơn giản hơn, quý khách chỉ cần nhập số tổng ứng vào cột Tổng cộng khi đó hệ thống sẽ tự động phân bổ số tiền ứng theo ngày tiền về gần nhất để giảm thiểu phí ứng cho quý khách.
 
•    Thực nhận: Đơn giản hơn nữa, Quý khách chỉ cần nhập số tiền mà Quý khách mong muốn nhận được vào tài khoản, chưa bao gồm phí ứng. Khi đó hệ thống sẽ tự động phân bổ số tiền ứng theo ngày tiền về gần nhất và tính mức phí ứng thấp nhất cho quý khách.
 
Sau khi Quý khách nhập xong số tiền cần ứng, hệ thống hiển thị số tiền phí ứng trong ô Phí ứng. Tỷ lệ phí ứng cũng như tiền phí tối thiểu theo quy định của EVS cũng được hiển thị chi tiết trên màn hình để quý khách kiểm tra lại nếu muốn.
 
Bước 3
Quý khách kiểm tra lại các thông tin về số tiền ứng, phí ứng và bấm nút Xác nhận. Hệ thống sẽ tự động sinh một mã xác nhận bảo mật và gửi đến số điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký dưới dạng một tin nhắn SMS. Quý khách nhập mã xác nhận và bấm Xác nhận
 

Nếu mã xác nhận của Quý khách là hợp lệ, hệ thống sẽ tự động xử lý yêu cầu ứng trước của quý khách, ghi tăng tiền vào tài khoản của quý khách và hiển thị thông báo giao dịch thành công.
 
 
./.Nội dung liên quan