Thông báo 15/04/2024

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung mã AAT (Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 -           Ngày hiệu lực: 12/04/2024;

 -           Lý do: Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin..

Tệp đính kèm

 Trân trọng,

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.