Thông báo 27/10/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu HTP (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hà Nội về việc bổ sung mã HTP (CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 

-           Ngày hiệu lực: 27/10/2023

 

-           Lý do: Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

 

Tài liệu đính kèm