Thông báo 11/04/2024

Thông báo loại mã cổ phiếu TKG (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc bổ sung mã TKG (CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. 

-           Ngày hiệu lực: 12/04/2024; 

-           Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. 

Tệp đính kèm

Trân trọng,

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.