Công cụ hỗ trợ

Kênh giao dịch trực tuyến

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng qua nền tảng ứng dụng EVS App Trading (dành cho smartphone) và EVS Web Trading (dành cho máy tính, laptop) với nhiều tiện ích tiện lợi

Tải App Online Trading
Hệ thống báo cáo

Các báo cáo, đánh giá, phân tích về kinh tế vĩ mô, báo cáo ngành, doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên, liên tục

Khám phá
image image image image

Các câu hỏi thường gặp về
Cổ phiếu

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán được mua tại ngày T sẽ về tài khoản của nhà đầu tư trước 13h00 ngày T+2 (ngày làm việc).
Ví dụ: Quý khách có giao dịch mua chứng khoán ngày 25/08/2022 (ngày T), Ngày 27/08 và ngày 28/08 là ngày nghỉ, nên Quý khách sẽ nhận được chứng khoán trước 13h00 ngày 29/08/2022 (ngày T+2) để có thể bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

1, Lệnh ATO (chỉ có trên HOSE):
- Là lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn (LO) trong khi so khớp lệnh.
- Lệnh sẽ tự động hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
- Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.
2. Lệnh ATC:
- Là lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
- Lệnh ATC sẽ tự động huỷ bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
- Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh.
3. Lệnh LO:
- Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá cụ thể. Lệnh có hiệu lực kể từ khi đăng nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi bị hủy bỏ.
4. Lệnh MP (chỉ có trên sàn HOSE):
- Là lệnh mua, bán tại mức giá tốt nhất theo giá thị trường hiện tại. Tức là mua tại giá bán thấp nhất, bán tại giá mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục.
- Lệnh MP bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống.
- Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
- Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
5. Lệnh khớp sau giờ (PLO) chỉ có trên HNX:
- Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
- Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
- Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
- Lệnh PLO không được phép huỷ/sửa.
- Trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.
6. Lệnh MAK, MOK, MTL chỉ có trên HNX:
- MTL: là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lênh giới hạn LO. Về cơ bản, lệnh MTL có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HOSE.
- MOK: là lệnh thị trường nếu không được khớp lệnh toàn bộ thì sẽ bị huỷ trên hệ thống ngay sau khi nhập.
- MAK: là lệnh thị trường có thể được thực hiện toàn bộ hoặc dư 1 phần, phần dư chưa được khớp lệnh sẽ bị huỷ ngay sau khi khớp lệnh.

- Trong thời gian khớp lệnh định kỳ: Khách hàng không được hủy, sửa lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).
- Trong thời gian khớp lệnh liên tục:
+ Khách hàng có thể hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.
+ Đối với sàn HOSE: khách hàng chỉ được phép sửa giá, không được phép sửa khối lượng.

Kết thúc phiên giao dịch trong ngày, những lệnh đặt chưa khớp sẽ hủy toàn bộ

- Theo quy chế của VSD, ngày khớp lệnh bán chứng khoán được tính là ngày T0. Tiền về tài khoản chứng khoán trước 12h ngày T+2 (sau 2 ngày so với ngày giao dịch, không tính ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ), Khách hàng có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc rút tiền mặt bằng séc.
- Tuy nhiên, EVS hỗ trợ Khách hàng có thể rút tiền về tài khoản tại thời điểm đầu ngày T+2 (không tính ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) mà không phải thanh toán phí ứng trước tiền bán.
- Khách hàng có thể ứng trước tiền bán sau khi lệnh bán chứng khoán khớp và mất phí ứng theo biểu phí dịch vụ của EVS tại từng thời điểm. Số tiền ứng trước tiền bán dựa trên tiền bán chứng khoán khớp trừ đi các loại phí, thuế liên quan.
Chi tiết biểu phí hiện tại: https://www.eves.com.vn/wikibook/bieu-phi/bieu-phi-dich-vu/

Để tìm hiểu các báo cáo phân tích hàng ngày của EVS, khách hàng vui lòng truy cập vào website www.eves.com.vn/ Báo cáo phân tích

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.