VCG 22.90 1.20 (5.5%)         CTG 20.85 -0.60 (-2.8%)         PVS 18.60 -0.60 (-3.1%)         HPG 30.35 -0.75 (-2.4%)         PVD 15.90 -0.65 (-3.9%)         MBB 21.05 -0.25 (-1.2%)         HNG 16.30 0.00 (0.0%)         HQC 1.59 0.01 (0.6%)         FLC 5.37 -0.01 (-0.2%)         ITA 3.21 -0.04 (-1.2%)         ASM 9.85 -0.15 (-1.5%)         DAH 6.15 0.07 (1.2%)         ROS 35.00 -0.50 (-1.4%)         STB 12.40 0.00 (0.0%)         VGC 17.50 0.40 (2.3%)         GEX 23.70 -1.00 (-4.1%)         HDB 29.00 -0.40 (-1.4%)         NVB 9.60 -0.20 (-2.0%)         KBC 14.00 0.00 (0.0%)         CII 26.15 0.15 (0.6%)         SHI 6.85 0.00 (0.0%)         OGC 3.45 0.00 (0.0%)         TCH 19.15 -0.65 (-3.3%)         SHB 7.50 0.10 (1.4%)         HSG 7.05 0.05 (0.7%)         SJS 16.55 0.30 (1.9%)         QCG 5.30 -0.15 (-2.8%)         FTM 15.40 0.00 (0.0%)         VPB 20.60 -0.10 (-0.5%)         AAA 15.60 -0.10 (-0.6%)         HBC 18.75 -0.15 (-0.8%)         SBT 19.85 -0.15 (-0.8%)         BSR 14.40 -0.10 (-0.7%)         ART 3.20 -0.10 (-3.0%)         HUT 4.20 -0.10 (-2.3%)         DLG 1.65 -0.03 (-1.8%)         DXG 23.50 -0.50 (-2.1%)         IDI 9.78 -0.12 (-1.2%)         HHP 16.00 0.90 (6.0%)         PDR 26.00 -0.10 (-0.4%)         BID 33.65 0.00 (0.0%)         LDG 14.85 -0.30 (-2.0%)         ACB 29.40 -0.20 (-0.7%)         SHS 13.50 -0.20 (-1.5%)         TNI 9.25 -0.05 (-0.5%)         CEO 13.60 0.00 (0.0%)         VCB 54.90 -0.20 (-0.4%)         GAS 91.40 -2.10 (-2.3%)         VHC 86.00 -5.20 (-5.7%)         CTI 23.80 0.00 (0.0%)         SSI 28.15 -0.05 (-0.2%)         HAG 5.11 -0.09 (-1.7%)         POW 14.90 0.20 (1.4%)         ANV 29.30 0.00 (0.0%)         TCB 27.10 -0.40 (-1.5%)         HPX 25.90 -0.20 (-0.8%)         SCR 7.84 -0.04 (-0.5%)         CSM 14.65 0.05 (0.3%)         MST 5.00 -0.20 (-3.9%)         DGW 23.70 -0.20 (-0.8%)         GTN 9.96 -0.09 (-0.9%)         TNG 18.00 -0.10 (-0.6%)         VRE 31.50 -0.10 (-0.3%)         DIG 15.10 0.05 (0.3%)         PLX 56.30 -0.50 (-0.9%)         VPI 41.95 0.45 (1.1%)         VNM 129.90 -1.80 (-1.4%)         FCN 15.30 0.15 (1.0%)         VJC 125.00 0.10 (0.1%)         VGT 11.30 -0.10 (-0.9%)         TPB 20.50 0.40 (2.0%)         AMD 2.80 -0.02 (-0.7%)         GEG 15.40 0.30 (2.0%)         VNG 20.30 0.00 (0.0%)         LPB 9.50 0.00 (0.0%)         DCM 9.97 -0.08 (-0.8%)         HTT 2.10 -0.08 (-3.7%)         TCM 24.15 -0.45 (-1.8%)         MWG 84.70 -0.60 (-0.7%)         GVR 9.10 0.00 (0.0%)         VPG 21.00 -0.50 (-2.3%)         HHS 4.06 -0.01 (-0.3%)         TGG 3.30 -0.24 (-6.8%)         APG 7.61 -0.14 (-1.8%)         PVL 1.70 -0.10 (-5.6%)         QNS 42.60 0.30 (0.7%)         VIC 101.80 -0.20 (-0.2%)         PVT 15.75 -0.20 (-1.3%)         SJF 9.70 -0.19 (-1.9%)         TIG 2.70 0.10 (3.9%)         KLF 1.90 -0.10 (-5.0%)         TDG 3.45 0.00 (0.0%)         FPT 42.15 0.15 (0.4%)         VIG 1.50 -0.10 (-6.3%)         PVB 17.00 -0.30 (-1.7%)         VNE 4.16 0.01 (0.2%)         MPT 5.00 -0.50 (-9.1%)         VC3 21.70 0.30 (1.4%)         HVH 20.00 -0.30 (-1.5%)         MSN 81.30 0.10 (0.1%)        

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tin tức EVS
CTCP Chứng khoán Everest chính thức khai trương Chi nhánh Bà TriệuNgày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (UpCoM: EVS) đã chính thức khai trương Chi nhánh mới tại địa điểm Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28 C,D phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội nâng tổng số Chi nhánh của Công ty lên 03 Chi ... 
EVS làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai THÔNG BÁO (V/v làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai) Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ... 
EVS thông báo thay đổi giao diện website từ ngày 02/11/2018       THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIAO DIỆN WEBSITE CÔNG TY  Kính gửi:    Quý Khách hàng,   Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã đồng hành và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Kể từ ngày 02 tháng 11 ...