ART 2.40 0.20 (9.1%)         CTG 19.75 0.30 (1.5%)         FLC 5.34 -0.01 (-0.2%)         FTM 15.00 0.05 (0.3%)         MBB 20.90 -0.10 (-0.5%)         SHB 7.20 0.00 (0.0%)         PVD 15.75 0.25 (1.6%)         ASM 8.04 -0.01 (-0.1%)         STB 11.80 0.10 (0.9%)         VPB 20.05 0.05 (0.3%)         PVS 18.30 0.00 (0.0%)         SKG 14.60 -0.95 (-6.1%)         TCH 17.70 -0.10 (-0.6%)         HDB 30.10 0.45 (1.5%)         MPT 4.30 -0.10 (-2.3%)         KLF 1.80 0.00 (0.0%)         HUT 3.60 0.00 (0.0%)         TCB 27.50 0.10 (0.4%)         AAA 14.70 0.30 (2.1%)         HNG 13.80 0.50 (3.8%)         VCG 22.00 0.20 (0.9%)         HAR 4.58 0.05 (1.1%)         SRA 19.90 1.70 (9.3%)         NLG 25.70 0.25 (1.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         HAG 4.99 0.04 (0.8%)         AMD 3.03 0.02 (0.7%)         EIB 16.05 1.05 (7.0%)         SSI 25.80 0.20 (0.8%)         TCM 26.40 0.40 (1.5%)         C4G 8.50 0.50 (6.3%)         BSR 12.30 0.20 (1.7%)         KBC 14.15 0.00 (0.0%)         ROS 35.00 -0.35 (-1.0%)         HPG 29.70 0.15 (0.5%)         DLG 1.41 0.01 (0.7%)         VND 16.35 0.20 (1.2%)         HSG 6.60 0.03 (0.5%)         ACB 29.60 0.10 (0.3%)         VC3 22.10 -0.40 (-1.8%)         SJF 5.17 -0.22 (-4.1%)         GTN 10.60 0.20 (1.9%)         TNG 18.00 -0.10 (-0.6%)         TTH 5.20 0.00 (0.0%)         IDI 7.72 0.00 (0.0%)         PDR 25.50 0.15 (0.6%)         CTI 25.25 0.25 (1.0%)         HT1 15.25 0.15 (1.0%)         QCG 4.80 -0.10 (-2.0%)         BCG 6.05 0.05 (0.8%)         APG 7.60 0.01 (0.1%)         HHS 4.00 0.04 (1.0%)         ITA 2.99 -0.01 (-0.3%)         DGW 23.40 0.10 (0.4%)         DPM 22.45 -0.10 (-0.4%)         VEA 42.20 0.20 (0.5%)         VHE 29.00 -1.80 (-5.8%)         DPG 45.00 -1.70 (-3.6%)         VGC 19.30 -0.10 (-0.5%)         HBC 16.70 0.20 (1.2%)         ANV 27.20 0.25 (0.9%)         VHC 98.00 2.00 (2.1%)         PVV 0.50 0.00 (0.0%)         TTB 23.55 0.20 (0.9%)         NAF 13.90 -0.20 (-1.4%)         MST 5.00 -0.10 (-2.0%)         POW 15.45 0.10 (0.7%)         HPX 25.95 0.45 (1.8%)         OGC 3.69 -0.01 (-0.3%)         PLX 54.80 -0.50 (-0.9%)         SBS 1.60 0.00 (0.0%)         ITQ 3.00 0.00 (0.0%)         SCR 7.39 0.00 (0.0%)         PHC 12.30 -0.05 (-0.4%)         KSB 25.20 0.45 (1.8%)         DCM 9.25 -0.05 (-0.5%)         VJC 115.40 0.20 (0.2%)         TDG 2.86 -0.04 (-1.4%)         NTC 89.10 1.40 (1.6%)         VPG 23.00 -0.30 (-1.3%)         VRE 29.30 0.00 (0.0%)         BID 32.95 0.10 (0.3%)         IDJ 3.40 0.30 (9.7%)         HCM 45.30 1.65 (3.8%)         PVL 2.20 0.20 (10.0%)         NVL 57.30 0.20 (0.4%)         MPC 45.60 0.00 (0.0%)         KVC 1.10 -0.10 (-8.3%)         TPB 21.05 0.05 (0.2%)         IBC 23.75 -0.05 (-0.2%)         TIG 2.20 0.00 (0.0%)         VRC 16.90 0.00 (0.0%)         KDH 29.95 0.10 (0.3%)         VNG 20.70 0.00 (0.0%)         DST 1.80 -0.10 (-5.3%)         TGG 2.47 -0.13 (-5.0%)         PXL 2.90 0.10 (3.6%)         VIB 18.00 0.00 (0.0%)         SBT 19.70 0.00 (0.0%)         HAS 9.80 0.50 (5.4%)        

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1/8/2018

60 TRIỆU CỔ PHIẾU
CHỨNG KHOÁN EVEREST
CHÍNH THỨC LÊN SÀN UPCoM


Hôm nay (1/8), 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã chính thức lên sàn UPCoM với mã chứng khoán EVS và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, góp phần gia tăng nguồn cung cổ phiếu “họ” chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tin tức EVS
Báo cáo nhận định thị trường ngày 18/01/2019TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                 Thị trường tăng giảm nhẹ trái chiều trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.05% lên  902.3 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.36% xuống 101.56 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HSX giảm về mức rất ... 
EVS làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa THÔNG BÁO (V/v: làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu) Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ ... 
EVS làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò THÔNG BÁO (V/v: làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu) Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ ... 
EVS làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu THÔNG BÁO (V/v: làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu) Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ ... 
EVS làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu THÔNG BÁO (V/v: làm đại lý đầu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu) Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ ...