VỀ CHÚNG TÔI 12/12/2023

Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STT Chức vụ Họ và tên Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Số CCHNCK
I Ban điều hành      
1 Tổng giám đốc Phạm Hồng Minh 1071000661 001756/PTTC 
2 Phó Tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 1173001442 00704/MGCK
3 Phó Tổng giám đốc Lê Minh Khuê 33078000014 002022/PTTC
4 Giám đốc tài chính Vũ Thị Thanh Hằng 12676414 00286/QLQ
II Nhân viên nghiệp vụ      
1   Bùi Trung Thắng 13040308 002993/MGCK
2   Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC
3   Đoàn Mỹ Hoa 11762155 001706/MGCK
4   Trần Anh Tú 13326588 001495/MGCK
5   Trần Thị Phượng 37184000029 01217/PTTC
6   Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
7   Vũ Thị Minh Thêu 13348701 00458/PTTC
8   Nguyễn Thị Linh 34184000087 002131/PTTC
9   Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
10   Lại Thị Sen 162374850 000449/QLQ
11   Nguyễn Thị Phương Nga 112159494 004503/MGCK
12   Vũ Thị Hoài Thu 11846779 00452/QLQ
13   Vũ Thị Thùy Trang 13080433 002169/MGCK
14   Nguyễn Thị Phương Thảo 30184007131 006590/MGCK
15   Vy Thị Hương Trang 24995292 001436/MGCK
16   Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
17   Trần Thị Thanh Lương 250385071 001420/PTTC
18   Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
19   Lê Thị Minh Thu 25167059 001867/PTTC
20   Nguyễn Mạnh Tiến C7298292 002593/PTTC
21   Hồ Thị Ngọc Bích 260981206 006780/MGCK
22   Vũ Thùy Dương 13203893 002538/PTTC 
23   Trịnh Ngân Hà 1195024481 002290/QLQ
24   Trần Vũ Đức Anh 26093010918 002268/QLQ
25   Tạ Minh Anh 1076025498 002129/PTTC 
26   Lê Mạnh Dân 33076002135 000284/QLQ 
27   Hoàng Trâm Anh 91182021464 007258/MGCK
28   Nguyễn Văn Tuân 240653545 00620/MGCK
29   Vũ Thị Huyền 30192018702 002634/PTTC
30   Nguyễn Thị Hải Yến 30196009225 008368/MGCK
31   Bùi Thị Huệ 26300002007 008390/MGCK